Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Konservatuvar Kurulu

Prof. Dr. Metin Munzur (Konservatuvar Müdürü) 

Prof. Dr. Cenk Güray (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Sanatçı Öğretim Elemanı Doğan Çakar (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Demet Akkılıç (Müzik Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Türev Berki (Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Selçuk Göldere (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

 

Öğr. Gör. Vural Kahraman (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Dr. Gözde Gürün Demireriden (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

- (Öğrenci Temsilcisi) *

Meral Uzun (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye