Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Müzikoloji Anabilim Dalı

1986 yılında kurulan ve iki yıl sonra eğitime başlayan Müzik Bilimleri Bölümü, günümüzde Müzikoloji Anabilim Dalı, Müzik Teorileri Anabilim Dalı ve Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalını barındırmaktadır.

Söz konusu anabilim dalları, bünyelerinde yürütülen lisans ve yüksek lisans programlarıyla, müzikolojinin alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Müzikoloji Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; öğrencilerine, müziği bilimsel perspektifte ve bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilme imkânı sağlamaktır. Müzikoloji Lisans Programı da aynı yaklaşım üzerine temellenmiştir. Bu çerçevede, özellikle müzik teorileri, tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarına yoğunlaşan bir müfredat oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Türev BERKİ
(Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ayten KAPLAN
(Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

 

İlgili Bağlantılar


Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketlerine yönelik ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

 

Müzikoloji Anabilim Dalı Lisans Programı


İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

Müzikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

 

Öğretim Kadrosu


Kadrolu Akademik Personel

Prof. Dr. Ayten KAPLAN


Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL


Dr. Öğr. Üyesi Tunca ARICAN


Öğr. Gör. Dr. Ahu KÖKSAL


Öğr. Gör. Burcu TUNAKAN


Öğr. Gör. Günay GÜNAYDIN


Öğr. Gör. Begümhan KES


Arş. Gör. Dr. Gözde GÜRÜN DEMİRERİDEN


Arş. Gör. Dr. Serkan ÖZÇİFCİ


Misafir Akademik Personel

Prof. Dr. Mehmet Emin GÖKTEPE


Öğr. Gör. Dr. İsmet KARADENİZ


Öğr. Gör. Dr. Giray KOÇASLAN


Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN


Öğr. Gör. Ahmet ULUS