Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Konservatuvar Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Metin Munzur (Konservatuvar Müdürü) 

Sanatçı Öğretim Elemanı Doğan Çakar (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Cenk Güray (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Rengim Gökmen (Kompozisyon Sanat Dalı)

Prof. Dr. Ahmet Kanneci (Gitar Sanat Dalı)

Prof. Dr. H.Levent Kuterdem (Kompozisyon Sanat Dalı Başkanı)

 

Öğr. Gör. Vural Kahraman (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Dr. Gözde Gürün Demireriden (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

Efil Özdemir - (Öğrenci Temsilcisi) *

Meral Uzun (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Yönetim Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye