Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bale Anasanat Dalı

MİSYONUMUZ
Konservatuvarımız misyonu doğrultusunda; evrensel değerler ışığında üstün nitelikli dansçı ve eğitimci yetiştirmek ve akademik çalışmalarla birlikte yapılacak sahne uygulamalarıyla; dans sanatına ve Türkiye’nin kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ
Yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir sanat eğitimi kurumu olarak, dans sanatının tüm alanlarında başarı gösterebilecek ve eğitim verebilecek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bale sanatının tanıtılmasını sağlayacak üstün niteliklere sahip bireyler yetiştirebilmek.

AMAÇLAR
Bale Anasanat Dalı, uluslararası düzeyde akademik uzman kadrosuyla kuruluşundan bu yana, bale-dans ve eğitim kurumlarının sanatsal kadrolarını oluşturacak nitelikte sanatçılar, koreograflar ve eğitimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

HEDEFLER
Ankara Devlet Konservatuvarı kuruluş tarihi boyunca bale ve dans ekollerini korumak ve zenginleştirmek, uluslararası üne sahip bu ekoller ile birlikte ulusal eğitim çerçevesi içinde eğitime devam etmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin ilk ve en büyük kadrosuna sahip olan Bale Anasanat Dalı, mükemmeliyetçi ve yoğun bir eğitim süreci içinde her yıl özel yetenek sınavları gerçekleştirerek eğitim sürecini tamamlamayı, yüksek kalitede mezunlar vermeyi, mezunlarımızı profesyonel bale-dans kurum ve kuruluşlarında görev almalarını sağlamayı ve ulusal/uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

BALE DANSÇILIĞI PROGRAMI
Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950-1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir.
İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi, Lisans programında sürdürülmektedir. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

KOREOLOJİ PROGRAMI

Koreoloji, bale eserlerinin notasyonla arşivlenmesi için geliştirilen yazım sistemidir. Türkiye'de dans notasyonu ilk 1966 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde Dans Yazısı adı ile eğitim programına alınmıştır. Bu ders, Londra Koreoloji Enstitüsü'ne gönderilen ve enstitünün ilk mezunlarından olan F.I Chor. Suna Eden Şenel tarafından verilmiştir. 1987 yılında Bale Anasanat Dalı bünyesinde “Koreoloji- Koreografi Sanat Dalı” kurulmuştur. 1998 yılında Koreoloji Sanat Dalı Başkanı Ç.Seda Altuğ girişimleriyle Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi, 4 yıllık lisans ve yüksek lisans programı ile Türk Koreolojistleri yetiştiren Türkiye'deki tek üniversitedir.
Koreoloji Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarıyla, koreolojinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

MODERN DANS PROGRAMI

Modern Dans Sanat Dalı Lisans programı uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek; çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermeyi hedefler. Eğitimin bir parçası olan çalışmaların sahnelenmesi yoluyla öğrencilerine sahne deneyimi kazandırırken aynı zamanda sahnelenmek üzere yaratılan eserleri kamuoyuyla buluşturur. Sahneleme çalışmaları toplumsal kültür birikimine katkıda bulunma amacının yanı sıra geleceğin modern dans koreografları olması umulan öğrencilerinin koreografi deneyimi kazanmalarına olanak sağlar.

DANSÇILIK PROGRAMI
Yüksek Lisans

Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950 -1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir.İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi, Lisans programında sürdürülmektedir. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

KOREOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

Koreoloji, bale eserlerinin notasyonla arşivlenmesi için geliştirilen yazım sistemidir. Bir çok yazım tekniği içinde en geçerli olan sistem 1955 yılında İngiltere'de kullanılmaya başlanan Benesh Hareket Notasyonu'dur. Türkiyede dans notasyonu ilk 1966 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde Dans Yazısı adı ile eğitim programına alınmıştır. Bu ders, Londra Koreoloji Enstitüsü'ne gönderilen ve enstitünün ilk mezunlarından olan F.I Chor. Suna Eden Şenel tarafından verilmiştir. 1987 yılında Londra'daki The Benesh Institute of Choreology'den eğitim vermek üzere Rosalynd Elliott'un çağırılmasıyla, Bale Anasanat Dalı bünyesinde “Koreoloji- Koreografi Sanat Dalı” kurulmuştur. 1998 yılında Koreoloji Sanat Dalı Başkanı Ç.Seda Altuğ girişimleriyle Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi, 4 yıllık lisans ve yüksek lisans programı ile Türk Koreolojistleri yetiştiren Türkiye'deki tek üniversitedir.
Koreoloji Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarıyla, koreolojinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

DANSÇILIK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950 -1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir. İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi süreci Lisans eğitimini de kapsamaktadır. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Selçuk GÖLDERE (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Prof. Dr Selçuk GÖLDERE (Bale Anasanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Özlem MERT (Bale Dansçılığı Sanat Dalı Başkanı)

Doç. Sabina GANİOĞLU (Koreoloji-Koreografi Sanat Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Selçuk GÖLDERE (Modern Dans Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter: Osman YANAR

 

Bale ASD Temsilleri

19 Haziran 2019 Modern Dans Sanat Dalı “Eşik” Temsili (H.Ü.A.D.K. Beytepe Yerleşkesi Konser Salonu)
31 Mayıs 2019 “Divertissement & Les Sylphides” Temsili (H.Ü.A.D.K. Beytepe Yerleşkesi)
30 Mayıs 2019 “Divertissement & Les Sylphides” Temsili (H.Ü.A.D.K. Beytepe Yerleşkesi)
8 Mayıs 2019 Konservatuvarın 83. Kuruluş Yıldönümü Temsili (H.Ü.A.D.K. Beytepe Yerleşkesi)
17 Mayıs 2019 B’aşka Sanat “SURET” Temsili (H.Ü. M Salonu)
29 Nisan 2019 G.S.F. İşbirliği ile Modern Dans Sanat Dalı Temsili (G.S.F. Heykel Bölümü Sergi Salonu)
17-19 Nisan 2019 KampüSanat (Beytepe Yerleşkesi)
15 Nisan 2019 Türk Bale Kurucularına Teşekkür Töreni (H.Ü.A.D.K. Beytepe Yerleşkesi)
21 Mart 2019 B’aşka Sanat “AŞIK” Temsili (H.Ü. M Salonu)
18 Ocak 2019 Kutsal Dans Projesi Temsili (H.Ü. M Salonu)
17 Ocak 2019 “Divertissement” Temsili (H.Ü. M Salonu)
17 Aralık 2018 Sacred Dance Project Temsili (Goethe Enstitüsü)
3 Aralık 2018 B’aşka Sanat Temsili (H.Ü. M Salonu)
22 Kasım 2018 Tan Sağtürk ile Söyleşi (A.D.K. Konser Salonu)
15 Temmuz 2018 Modern Dans Sanat Dalı Stüdyo Performansı “Yanındayım” (H.Ü.A.D.K. Bale Anasanat
Dalı)
20 Nisan 2018 “Yeşilköy’den Günümüze” Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
19 Nisan 2018 “Yeşilköy’den Günümüze” Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
18 Nisan 2018 “Yaşama Özlem” Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
29 Mart 2018 “Yaşama Özlem” Temsili (Goethe Enstitüsü)
15 Ocak 2018 Modern Dans Sanat Dalı Temsili (H.Ü. M Salonu)
6 Mayıs 2017 Prof. İnci KURŞUNLU Onuruna Bale Temsili (Opera Sahnesi)
27 Nisan 2017 Bale Anasanat Dalı Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
11 Nisan 2017 Modern Dans Sanat Dalı Temsili (H.Ü. M Salonu)

 

ÖDÜLLER

  • 2019 Uluslararası Dans Yarışması Spotelo 2019 Seniors Kategorisinde 2.lik Ödülü Efe Burak
  • 2019 Uluslararası Bale ve Modern Dans Yarışması Domenico Modugno Özel Ödülü Alp Yazganarıkan

     

TALANT OSMONOV’UN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 2008 - ‘Asya Dausı’ Uluslar arası Festivalinin ‘Kırgızistan’da Yılın Adamı’ projesinde Solist Asel Aidarova ile birlikte ‘Kırgızistan’ın En İyi Bale İkilisi’ kategorisinde ödüllendirildi. 
2- 2009 - bale repertuvarının başrollerinde dansettiği için Kırgız Cumhuriyeti Kültür Meclisi tarafından kurulan SSCB Halk Sanatçısı Cholponpek Bazarbaev Cumhuriyet ödülünü kazandı.
3- 2011 - Kırgızistan’da 2011 yılı seçimi Uluslararası Yarışmasında ‘Kanatlı Gelecek’ kategorisinde ödül kazandı.
4- 2011 - Zamandash (Sovremennik) Kamu Fonunu “Cıl Mıktılatrı-2011” (“Yılın En İyi Şahısları”) yarışmasında ‘Yılın En İyi Şahsı ödülünü aldı.
5- 2010 yılında Kültür ve Eğitim Kurumlarındaki başarıları için Yılın En İyi Dansçısı kategorisinde Kırgız Cumhuriyeti Kültür ve Bilgi Bakanlığı’nın Diploması ile ödüllendirildi.
6- Eylül 2011- Kırgız Cumhuriyeti kültür sanatının gelişmesindeki katkısı için Kırgız Cumhuriyeti Kültür ve Bilgi Bakanlığı’nın ‘Madaniyattyn Mıktı Kızmatkeri’ madalyası ile ödüllendirildi.
7- Ekim 2010- II. Mahmud Esambaev Solo Dans Festivalinde Pop Dans kategorisinde Üçüncülük Ödülü kazandı.
8- Ekim 2014- II. Mahmud Esambaev Solo Dans Festivalinde ‘Çeçen Cumhuriyeti Kültür Bakanı Özel Ödülü’nü kazandı.
9- Ekim 2011- Kültür ve Sanat gelişimindeki yararları ve faaliyetleri için ‘Kırgız Cumhuriyeti Şeref Sanatçısı’ unvanı verildi.
10- Nisan 2014- sanattaki başarıları için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından Birleşmiş Milletler için WIPO Altın Madalyası ile ödüllendirildi.
11- 2016 - Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Bale Yarışması Birincilik Ödülü (Çalıştırıcı)

GULAİM SADYBAKASOVA’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 2014- Abdılas Maldbaev Kırgız Milli Lenin Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Onur Belgesi 
2- 2014-Kırgızistan Kültür Bale Ödülü

AYSULU TOKOMBAYEVA’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 1969- Kırgızistan Gençlik Ödülü
2- 1982- Sovyetler Birliği Devlet Sanatçısı Ödülü
3- 1975-1976 Kremlin Laureat Devlet Ödülü
4- 1989-1990 Cengiz Aytmatov Uluslararası Ödülü

İNAN MERT’İN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 2016 - Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Bale Yarışması Orta Kategori Birincilik Ödülü 
2- 2017 - Hacettepe Üniversitesi Sanat Teşvik Ödülü 
3- 2016 - Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Bale Yarışması Birincilik Ödülü (Çalıştırıcı)
4- 2006-2007 Akademik Yılı Hacettepe Üniversitesi Sanatta Teşvik Ödülü

PROF. DR. SELÇUK GÖLDERE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 1997 Sanat Kurumu Ödülleri                    Cumhuriyet'e Selam 
'Jüri Özel Ödülü' (Dans Yönetmeni: Selçuk GÖLDERE)
2- 2012 Direklerarası Seyirci Ödülleri       Anadolu Ekspresi/Göç
En İyi Dans Tiyatrosu/Koregrafi Ödülü (Reji ve Koreografi: Selçuk GÖLDERE)
3- 2013 Direklerarası Seyirci Ödülleri       Karınca Li
En İyi Yapım Ödülü (Reji ve Koreografi: Selçuk GÖLDERE) 
4- 2017 Üstün Akmen Ödülleri                    Yoko'nun Doğum Günü
Yılın En İyi Koreografı (Hareket Tasarımı: Selçuk GÖLDERE)

 

Yüksek Lisans ve Doktora


Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

 

Öğretim Kadrosu


Prof. Dr Selçuk GÖLDERE


Sanatçı Öğr. El. Özlem MERT


Doç. Sabina GANİOĞLU


Öğr. Gör. Zeynep ÖZBULUT


 

Öğr. Gör. Ece ÖZÇETİN


 

Öğr. Gör. İnan MERT


 

Öğr. Gör. Göksu COŞKUNLAR


 

Sanat Uyg. S.Banu MANAP


 

Sanat Uyg. Ebru TANGUT


Öğr. Gör. H.Serkan AYITKAN


Sanatçı Öğr. El. A.Hakan EKMEN


Araş. Gör. Ayça BERKMAN


Yabancı Uzman Aysulu TOKOMBAYEVA


Yabancı Uzman Kasymbek TYNYBEKOV


Yabancı Uzman Serklana GANİ


 

Gulaim SADYBAKASOVA


 

Talant OSMONOV


Yabancı Uzman Olga TRUBNIKOVA


Yabancı Uzman Anna AKABALI


Yabancı Uzman Dzhamilia MAASIEVA


Misafir Öğr. Gör. Muzaffer EVCİ


Misafir Öğr. Gör. Eren ERKİLET


Misafir Öğr. Gör. Meram ÖLÇMEN


Misafir Öğr. Gör. Deniz ALP


 

Misafir Öğr. Gör. Ümit ÖZTÜRK


 

Misafir Öğr. Gör. Onur BOZTAŞ


Misafir Öğr. Gör. Kısmet Deniz POLAT


Misafir Öğr. Gör. Eray MERT


 

Medya Galerisi

 

YOUTUBE da Bale Anasanat Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=WgvNoyZo26c

https://www.youtube.com/watch?v=HEv169ODzkw

https://www.youtube.com/watch?v=gUo2TmgG6Y4

https://www.youtube.com/watch?v=sr4M8iH9rXE

https://www.youtube.com/watch?v=eezxXnRsZK8

https://www.youtube.com/watch?v=z1sFwumwqQ8

https://www.youtube.com/watch?v=hwy2_97NDPo&feature=youtu.be

Bale Anasanat Görselleri

Medya Galerisi