Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Sanat Dalları

Flüt Sanat Dalı

Obua Sanat Dalı

Klarnet Sanat Dalı

Fagot Sanat Dalı

Korno Sanat Dalı

Trompet Sanat Dalı

Trombon Sanat Dalı

Tuba Sanat Dalı

Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı


Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar sanat dallarının (Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trompet-Trombon-Tuba-Vurmalı Çal.) Müzik Bölümü bünyesi altında tarihi, Musiki Muallim Mektebinin kuruluş tarihi olan 1936 yılına dayanmaktadır. Ankara Devlet Konservartuvarı, 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu kapsamına alınmasıyla ve Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmasıyla bu sanat dalları “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı” adı altında birleşerek tekrar yapılanmıştır. Sanatta Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları ise 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiştir.

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla, üflemeli ve vurmalı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, ulusal ve uluslararası orkestralara ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir.

Sanatçı Öğr. El. Ekrem ÖZTAN (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Tolga YÜKSEL  (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkan V.)

Doç. Dr. Tolga YÜKSEL  (Klarinet Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Işıl PARLAK (Flüt Sanat Dalı Başkanı)

San. Öğr. El. Aysun MÜFTÜOĞLU (Flüt Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU (Obua Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Gülnur KURT (Fagot Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU (Korno Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Gülnur KURT (Trompet Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Hakan YEDİCAN (Trombon Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Aysun KORKMAZ (Tuba Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Işıl PARLAK (Tuba Sanat Dalı Başkan V.)

Öğr. Gör. Tarkan YEDİCAN (Vurma Çalgılar Sanat Dalı)

Sekreter: Enes Can Çelik

 

İlgili Yönergeler


İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

Yüksek Lisans ve Doktora


Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu


Sanatçı Öğr. El. Ekrem ÖZTAN


Sanatçı Öğr. El. Gülsen ŞATANA


Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU


Sanatçı Öğr. El. Aysun KORKMAZ


Doç Dr. Tolga YÜKSEL


Doç. Şafak CEYHAN


Doç. H. Onur ÜZÜLMEZ

 


Öğr. Gör. Tarkan YEDİCAN


Yrd. Doç. Çiçek CANSUN


Yrd. Doç. Bilge ÇİVRİL


Sanatçı Öğr. El. Simay CİVELEK


Sanatçı Öğr. El. Elvan ULUÇINAR


Öğr. Gör. Hakan YEDİCAN


Öğr. Gör. Işıl Parlak PARLAK


Öğr. Gör. Mert Can PARLAR


Sanat Uyg. Güngör DAL


Öğr. Gör. Bedii Durham


Öğr. Gör. Aslı SAĞIROĞLULARI


Öğr. Gör. Elif Fulya BİLGİN