Güncel Etkinlikler ve Duyurular

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI 2023-2024 KONSER SEZONU GÜZ PROGRAMI
CUMHURİYETİN 100. YILINDA HALKBİLİMİ SEMPOZYUMU 01 ARALIK 2023
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MM 25 SALONU 10.00-16.00

KONUŞMACILAR VE KONULARI
Prof. Dr. Cenk GÜRAY, Cumhuriyet’in Müzik Politikaları Açısından Halk Müziği
Doç. Dr. İsmet KARADENİZ, Çağdaş Türk Müziği’nin Oluşumu Açısından Halk Müziğinin Önemi ve Ahmed Adnan Saygun
Prof. Dr. Ali UÇAN, Müzik Eğitimi Açısından Cumhuriyet’in Müzik Politikaları 
Prof. Dr. Ömer Can SATIR, Küresel Kültürel Akışta Geleneksel Müziklerin Popülerleşme Sürecine Bir Bakış 
Dr.Gülin ONAT BAYIR, Ulus Olma Sürecinde Halkbilimi Derlemeleri – Köy Enstitüleri 
Prof. Dr. Melike KAPLAN,Türkiye’de Halk Hekimliği Çalışmalarının Yüzyılı: Kuram, Yöntem, Yaklaşım
Necati KAZANCI,100. Yılda Türk Halk Oyunları 
Prof. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU,Türkiye’de Halkbilimi Çalışmalarında Göç 
Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA,Halkbilimi Çalışmalarının Mekan Üzerinden Bir Yeniden Okuması 
Dr. Saim ÖRNEK, Türkiye Folklor Çalışmalarında Yemeğin Serüveni
Konservatuvarımız Piyano Sanat Dalı Öğretim üyemiz Sanatçı Öğr. El. Sanem Berkalp öğrencisi Ali Toprak Kıran "2023 Uluslararası Gülsin Onay Piyano Yarışması'nda" Birincilik ödülü kazanmıştır.

Öğretim üyemiz Sanatçı Öğr. El. Sanem Berkalp'i ve öğrencisi Ali Toprak Kıran üstün başarılarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 


Konservatuvarımız Piyano Sanat Dalı Öğretim üyemiz Sanatçı Öğr. El. Sanem Berkalp öğrencisi Eren Düzenli "Wonder Keys Piano Competition" ve "International Arte Piano Competition" Yarışmalarında ikincilik ödülleri kazanmıştır.

Öğretim üyemiz Sanatçı Öğr. El. Sanem Berkalp'i ve öğrencisi Eren Düzenli'yi üstün başarılarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 


2023 Uluslararası Gülsin Onay Piyano Yarışması'nda Konservatuvarımız Piyano Sanat Dalı Öğrencimiz Eren Düzenli Birincilik ödülünü ve Derin Zehra Erdem Jüri Özel Ödülü Kazanmıştır. 

Öğretim üyemiz Sanatçı Öğr. El. Sanem Berkalp'i, öğrencileri Eren Düzenli ve Derin Zehra Erdem'i üstün başarılarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergimizin 18. sayısı için makale son gönderim tarihi 30 Kasım 2023'tür.


Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Erken-Barok Dönem Müzik Çalışmaları Birimi haberleşme grubuna üye olmak için cenk.guray@gmail.com adresine e-posta göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Saygıyla.


1-4 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen "2023 Ulusal Klarnet Yarışması"nda Konservatuvarımız Klarinet Sanat Dalı Lisans son sınıf öğrencisi Elif Simay METEOĞLU Birincilik Ödülü ve En İyi Türk Bestecisi Yorumu Ödüllerini Kazanmıştır. 

Öğretim üyemiz Doç. Dr. Tolga YÜKSEL'i ve öğrencisi Elif Simay METEOĞLU'nu dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz.