Konservatuvar Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Metin Munzur (Konservatuvar Müdürü) 

Sanatçı Öğretim Elemanı Doğan Çakar (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Cenk Güray (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Rengim Gökmen (Kompozisyon Sanat Dalı)

Prof. Dr. H.Levent Kuterdem (Kompozisyon Sanat Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Mehmet Karagülle (Gitar Sanat Dalı)

Öğr. Gör. Vural Kahraman (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Dr. Gözde Gürün Demireriden (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

Efil Özdemir - (Öğrenci Temsilcisi) *

Münevver Yeniçelik (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Yönetim Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye