Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Sanat Dalları

Flüt Sanat Dalı

Obua Sanat Dalı

Klarnet Sanat Dalı

Fagot Sanat Dalı

Korno Sanat Dalı

Trompet Sanat Dalı

Trombon Sanat Dalı

Tuba Sanat Dalı

Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı


Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar sanat dallarının (Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trompet-Trombon-Tuba-Vurmalı Çal.) Müzik Bölümü bünyesi altında tarihi, Musiki Muallim Mektebinin kuruluş tarihi olan 1936 yılına dayanmaktadır. Ankara Devlet Konservartuvarı, 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu kapsamına alınmasıyla ve Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmasıyla bu sanat dalları “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı” adı altında birleşerek tekrar yapılanmıştır. Sanatta Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları ise 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiştir.

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla, üflemeli ve vurmalı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, ulusal ve uluslararası orkestralara ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir.

Doç. Dr. Tolga YÜKSEL  (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkan V.)

Öğr. Gör. Işıl PARLAK (Flüt Sanat Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Tolga YÜKSEL  (Klarinet Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU (Obua Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Gülnur KURT (Fagot Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU (Korno Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Gülnur KURT (Trompet Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Hakan YEDİCAN (Trombon Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Işıl PARLAK (Tuba Sanat Dalı Başkan V.)

Öğr. Gör. Tarkan YEDİCAN (Vurma Çalgılar Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter: Enes Can Çelik

İlgili Yönergeler


İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

Yüksek Lisans ve Doktora


Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

 

 

AKADEMİK PERSONEL


Doç. Dr. Tolga YÜKSEL  Anasanat Dalı Başkanı / Klarinet Sanat Dalı Başkanı


Doç. H. Onur ÜZÜLMEZ


Doç. Şafak CEYHAN


 

Dr. Öğr. Üyesi Mert Can PARLAR

 


San. Öğr. El. Ekrem ÖZTAN


 

San. Öğr. El. Gülnur KURT


 

San. Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU

 


San. Öğr. El. Gülsen ŞATANA


 

Öğr. Gör. Işıl Parlak PARLAK


 

Öğr. Gör. Aslı SAĞIROĞLULARI


 

Öğr. Gör. Mert ÖZERK

 

 

 


Öğr. Gör. Doğa SARIGÜL


Öğr. Gör. Elif Fulya BİLGİN GÖKDAL


Öğr. Gör. Berna BAYRAM


Öğr. Gör. Tayfun AVCI


Öğr. Gör. Didem Özge KARADAĞ


Öğr. Gör. Özge ALAŞEHİRLİ


Öğr. Gör. Emre DEMİRCİ


Öğr. Gör. Tarkan YEDİCAN


 

Öğr. Gör. Hakan YEDİCAN


 

Yabancı Uzman A. Renato LUPU

 

 


 

 

EK DERS ÜCRETLİ PERSONEL

Öğr. Gör. Bedii DURHAM


Öğr. Gör. Bekir ÇAMCI


 

Öğr. Gör. Sibel AYHAN BAYER