Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Yarı Zamanlı Eğitim ve Sertifika Programları Başlıyor
Konservatuvar Kurulu

Prof. Dr. Metin Munzur (Konservatuvar Müdürü) 

Prof. Dr. Cenk Güray (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Sanatçı Öğretim Elemanı Doğan Çakar (Konservatuvar Müdür Yardımcısı) (Sahne Sanatları Bölümü Başkan V.)

Prof. Demet Akkılıç (Müzik Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Türev Berki (Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı)

Öğr. Gör. Vural Kahraman (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Dr. Gözde Gürün Demireriden (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

Efil Özdemir - (Öğrenci Temsilcisi) *

Meral Uzun (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye