Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Tiyatro Anasanat Dalı

OYUNCULUK SANAT DALI - LİSANS 

Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı; Türkiye’de akademik düzeyde oyunculuk eğitimi veren ilk birimdir. 1936 yılında kurulan “Ankara Devlet Konservatuvarı” bünyesinde “Tiyatro Bölümü” olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümün kurucu yöneticisi Türk Hükümeti tarafından davet edilen Alman tiyatro ve opera rejisörü Prof. Carl Ebert’tir. Carl Ebert’in oyuncu, rejisör ve tiyatro eğitmenleri yetiştirmek üzere planladığı eğitim-öğretim müfredatı, ulusal bir yöntem oluşturma düşüncesini temel almakla birlikte, Konstantin Stanislavski’nin ve Max Reinhardt’ın yorum yöntemlerini birlikte içeren Rus ve Alman oyunculuk ve rejisörlük yöntemlerinin sentezi niteliği taşır. 

Konservatuvarın 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmasıyla Sahne Sanatları Bölümü’ne bağlı bir birim olan Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı, Stanislavski yorum yönteminin yanı sıra çağdaş oyunculuk biçem ve teknikleriyle zenginleştirilmiş, ulusal/yerel araştırma, yorum, teknik ve uygulamalara yer veren bir lisans programı uygulamaktadır. 

Ülkemizde oyunculuk eğitiminde köklü ve saygın bir geçmişe sahip olan birim lisans eğitiminde; ulusal ve uluslar arası ilgili programları, uygulamaları yakından izleyen; oyunculuk eğitiminin alt disiplinlerinde eğitim-öğretimi ve diğer sanat ve bilimlerle ilişkide disiplinler arası etkileşimi önemseyen; çağdaş eğitim anlayışıyla ulusal/yerel kaynakları değerlendiren; konferanslar, seminerler, atölye çalışmalarıyla desteklenen ders programlarıyla tiyatro, sinema, TV ve diğer gösteri sanatları alanlarına donanımlı, yaratıcı sanatçılar yetiştirerek sosyal ve kültürel misyonunu sürdürmektedir. 

TİYATRO - YÜKSEK LİSANS 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro- Yüksek Lisans Programı, “Tiyatro Yüksek Lisans Programı” olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış ve ilk mezunlarını 1989 yılında vermiştir. Program 2012 yılı Güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlanmıştır. 

Bu programda; tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde disiplinler arası bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.

TİYATRO - SANATTA YETERLİK

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro-Sanatta Yeterlik Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk olarak 2005 döneminde açılmıştır. Program 2012 yılı güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlanmıştır.  

Bu programda tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde ileri düzeyde disiplinler arası bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü ileri düzeyde teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.


Tiyatro ASD Başkanı: Prof. Dr. Onur Özmen

Oyunculuk Sanat Dalı Başkanı: Doç. Ayşe Dağıstanlı Parlar

Sekreter: Enes Can Çelik

E-mail: adk.tiyatro@hacettepe.edu.tr

 

İlgili Yönergeler


İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik / Doktora


Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/Doktora Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Prof. Dr. Onur ÖZMEN


Doç. Dr. Yeşim BALTACIOĞLU


Doç. Ayşe DAĞISTANLI PARLAR Oyunculuk Sanat Dalı Başkanı


Arş. Gör. Pelin SARIKAYA

 

EK DERS ÜCRETLİ PERSONEL


Emekli / Prof. Dr. İclal ERGENÇ


Öğr. Gör. Murat ATAK


Öğr. Gör. Ferahnur BARUT


Öğr. Gör. İsmail Adnan ERBAŞ


Öğr. Gör. Edip TÜMERKAN


Öğr. Gör. Eren AYSAN YIĞCI


Öğr. Gör. Tuncer YIĞCI


Sevgi TÜRKAY


Öğr. Gör. Tevfik Tolga TECER


Emekli / Öğr. Gör. Hediye Gülşen KARAKADIOĞLU


 

Tiyatro ASD Görselleri


Medya Galerisi