Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Müzikoloji Anabilim Dalı

Tarihçe

Bölümümüz, 1986 yılında Müzikoloji Bölümü adıyla, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesinde İstemihan Taviloğlu, İlhan Baran, Ertuğrul Bayraktarkatal ve Halil Erdoğan Cengiz tarafından kurulmuştur. Altında Etnomüzikoloji ve Folklor, Genel Müzikoloji ve Geleneksel ve Modal Müzikler adlı üç anabilim dalı barındıran bölümümüz, 1988 yılında eğitime başlamış, ancak Etnomüzikoloji ve Folklor dışındaki anabilim dalları eğitim-öğretime geçmemiştir.

İlk bölüm başkanı İstemihan Taviloğlu’dur. Ahmet Yürür, Nevit Kodallı, İlhan Baran, Muammer Sun, Ertuğrul Bayraktarkatal, Türev Berki, Mehmet Emin Göktepe ve Mehmet Yüksel bölüm tarihinde başkanlık yapmış isimlerdir. Uzun yıllar Müzik Bilimleri'nde görev yapan Prof.Dr.Türev Berki ve Doç.Dr.Mehmet Yüksel, 2023 yılında emekli olmuşlardır.

2007 yılında, Prof. Dr. Türev Berki’nin bölüm başkanlığında Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı, yeni bir lisans programıyla Müzikoloji Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür. 2015’te ise çağın gereklerine uygun olarak bölümün adı Müzik Bilimleri olarak değiştirilerek, altında; Müzikoloji Anabilim Dalı, Müzik Teorileri Anabilim Dalı ve Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalına yer verilmiştir.

Hazırlanan ilk stratejik plan hedeflerinin hayata geçirilebilmesine ilişkin üniversitemiz rektörlüğünce yapılan değerlendirmede, Müzikoloji Bölümü %93’lük başarı oranıyla Konservatuvar’ın ve Üniversite’nin en başarılı bölümü olarak ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra bölümümüz; yarı yıllık kredili sistem, akademik kurullar, bilimsel yayınlar, yönergeler ve Bologna Süreci gibi akademik uygulamalarda konservatuvarımıza rehberlik etmiştir.

Bugün anabilim dallarımız, bünyelerinde yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla, müzikolojinin alt disiplinlerine yönelik çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Misyon

Müzikoloji Anabilim Dalı; müzik teorileri, tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarında dünya standartlarını gözeterek yürüttüğü araştırmalar ve çağdaş gelişmelere göre yenilediği öğretim programıyla, ülkemiz müzikbilim alanına; müziği bilimsel perspektifte, bütüncül ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla irdeleyebilecek objektivizme sahip, güncel gelişmeleri takip eden, özgür düşünceli ve bilim etiğine saygılı uzmanlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Müzikoloji Anabilim Dalı’nın vizyonu; yetiştireceği bilim insanları, gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla, ülkemiz müzikoloji alanında örnek bir model oluşturmak ve uluslararası alanda tanınan saygın bir çekim merkezi olmaktır.

Prof. Dr. Cenk GÜRAY
(Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ayten KAPLAN
(Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Müzikoloji Anabilim Dalı Lisans Programı

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.


Tarihsel Müzikoloji Yüksek Lisans Programı

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

 

 

Kadrolu Akademik Personel


Prof. Dr. Cenk GÜRAY Müd.Yrd., Bölüm Başkanı V., Anasanat Dalı Başkanı


Prof. Dr. Ayten KAPLAN Anabilim Dalı Başkanı 


Dr. Öğr. Üyesi Tunca ARICAN Müzik Teknolojileri AbD Başkanı 


Öğr. Gör. Dr. Ahu KÖKSAL


Öğr. Gör. Meryem Burcu TUNAKAN


Öğr. Gör. Günay GÜNAYDIN


Arş. Gör. Dr. Gözde GÜRÜN DEMİRERİDEN


Öğr. Gör. Begümhan KES


 

Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi

HÜADK (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı) Folklor Arşivi, 1937-1952 yılları arasında, Türkiye’nin 67 ilinin 246 yerleşim merkezinde Muzaffer Sarısözen başkanlığında gerçekleştirilmiş 18 derleme gezisinden elde edilen Halk Müziği derleme kayıtları, dokümanları, mum ve taş plaklarından oluşan önemli bir müzik arşividir. Derleme gezilerine Muzaffer Sarısözen, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken, Cevad Memduh Altar, Tahsin Banguoğlu ve Rıza Yetişen gibi önemli isimler derleyici olarak katkı sağlamışlardır. İlk derleme çalışması 1937 yılında Sivas, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde yapılmış ve 588 halk ezgisi toplanmıştır. İkinci derleme gezisi ise 1938 yılında, Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir illerinden toplanan 604 adet ezgi ile gerçekleşmiştir. Bu arşiv, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 1982 yılında Yüksek Öğretim Kurumu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesine bağlandığı yıldan bu yana HÜADK koruyuculuğu altındadır. Ocak 2023’ten itibaren derleme fişleri taranarak da açık erişime sunulacaktır. Anabilim dalımız öğretim elemanları tarafından söz konusu arşivde bulunan derleme fişlerinin dijital ortama aktarılmasına ve makale olarak yayınlanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.  

1937 yılında yapılan tarama çalışmalarını yeni kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı elemanları yapmıştır. Saffet Arıkan’ın Milli Eğitim Bakanı olduğu bu dönemde Almanya’dan getirtilen hem elektrik, hem akü ile çalışan Saja markalı alıcı ve verici ses kaydeden makinelerle 1937 yılının Ağustos ayında Ankara’dan Sivas’a hareket edilerek derleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kurumun yaptığı derlemelere Halil Bedii Yönetken, Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Nurullah Taşkıran, Tahsin Banguoğlu, Mithat Fenmen ile Ahmet Adnan Saygun katıldılar.    

Birinci derleme 1937 yılında Sivas, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde yapılmış ve 588 halk ezgisi toplanmıştır.        

İkinci derleme 1938 yılında iki ayrı ekip halinde yapılmıştır. Birinci ekip, Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir illerinden 604 adet ezgi toplamıştır. İkinci ekip, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Maraş ve Adana’da çalışarak 491 tane ezgi toplamıştır.        

Üçüncü derleme çalışması 1939 yılında Çorum ilinde yapılarak 241 ezgi toplanmıştır.

Dördüncü derleme çalışması 1940 yılında Konya ilinde yapılarak 512 ezgi toplanmıştır.        

Beşinci derleme 1941 yılında Kayseri, Niğde, Maraş ve Seyhan’da yapılarak 412 ezgi derlenmiştir.        

Altıncı derleme 1942 yılında Isparta, Burdur, Antalya, Muğla illerinde yapılarak 426 ezgi toplanmıştır.        

Yedinci tarama 1943 yılında Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon illerinde yapılmış ve 772 ezgi derlenmiştir.        

Sekizinci derleme çalışması 1944 yılında Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerinde yapılarak 293 ezgi toplanmıştır.        

Dokuzuncu tarama çalışması 1945 yılında Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kırşehir illerinde yapılarak 432 adet ezgi derlenmiştir.        

Onuncu derleme 1946 yılında Antakya ve Mersin illerinde yapılmış ve 134 ezgi toplanmıştır.        

On birinci derleme 1947 yılında Edirne, Çanakkale, Kırklareli. Tekirdağ, Bursa illerinde yapılarak 492 ezgi toplanmıştır.        

On ikinci derleme çalışması 1948 yılında Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak illerinde yapılmış ve 318 ezgi derlenmiştir.        

On üçüncü derleme 1949 yılında Eskişehir, Bilecik illerinde yapılarak 249 ezgi toplanmıştır.        

On dördüncü tarama çalışması 1950 yılında Ağrı, Van, Kars, Artvin illerinde yapılmış ve 382 ezgi derlenmiştir.   

On beşinci derleme 1951 yılında İstanbul ve Kocaeli illerinde yapılarak 115 ezgi derlenmiştir.        

On altıncı derleme 1952 Bitlis, Siirt, Mardin ve Hakkâri’de yapılmış ve 200 ezgi derlenmiştir.        

On yedinci derleme 1952 yılında İzmir’de yapılmış ve 40 ezgi derlenmiştir.        

On sekizinci derleme 1954 yılında Orta Asya’dan gelen göçmenler arasında yapılarak 45 ezgi toplanmıştır.

NOT: Saygun’un Atatürk’e sunmak üzere hazırladığı rapordan. Raporun Atatürk’e sunulup sunulmadığı hususu belirsizdir.

 Müzikbilim Topluluğu

https://instagram.com/muzikbilimm

https://muzikbilimtoplulugu.wordpress.com

Aytıntılı bilgi için:

//www.sksdb.hacettepe.edu.tr/topluluklar/index.php?t=Muzikbilim-Toplulugu

Etkinlikler ve Konserler

https://drive.google.com/drive/folders/11MqaXW0y8rBiex4iBmyFJeJunabKjcMd?usp=sharing