Arş. Gör. Dr. Gözde GÜRÜN DEMİRERİDEN


Ankara, 25.09.1983

EĞİTİM DURUMU

Lisans Öğrenimi:
2005 - Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2010 - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrenimi:
2013 - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Müzikoloji Yüksek Lisans Programı
Doktora Öğrenimi:
2020 - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri Anabilim Dalı Müzik Teorileri Doktora Programı
Yabancı Dil:
İngilizce

BİLİMSEL FAALİYETLERİ Yüksek Lisans Tezi

Gürün, G. (2014). Bartók’un İki Piyano ve Vurmalılar için Sonatı’nın İkinci Muvmanında Fibonacci Sayıları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Doktora Tezi

Gürün Demireriden, G. (2020). Beethoven Coda’larına Analitik Bakış: Erken Dönem Piyano Sonatları. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kitap

Gürün, G. (2011). Progressive Rock. Ankara: Bencekitap

Uluslararası Hakemli Dergide Makale

Gürün Demireriden, G., Berki, T. (2020). Bir Beethoven Coda’sına Analitik Bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, (46), 362-379.

Ulusal Hakemli Dergide Makale

Gürün Demireriden, G. (2020). Bir Debussy Prelüdüne Analitik Bakış: Voiles. Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma Dergisi, (11).

Özçifci, S., Gürün G., Berki, T., Yüksel, M. (2014). Chopin’in Op. 10/1 Etüdü Üzerine Motif-Yapı Analizi. Sanat Yazıları, (30), 29-43.

Uluslararası Sempozyumda Bildiri (Tam metni yayınlanmış)

Ceylan, H., Gürün Demireriden, G. (2021). Arvo Pärt’in Tintinnabuli Tekniği Üzerine Bir İnceleme. XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Gürün Demireriden, G. (Nisan 2019). Bir Empresyonist Müzik Analizi: Debussy, “La Cathédrale Engloutie” [Bildiri]. X. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Yalçın, Ç., Gürün Demireriden, G. (Nisan 2019). Rautavaara’nın 3 Simetrik Prelüdü Üzerine Bir Analiz [Bildiri]. X. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Gürün Demireriden, G., Berki T.; (Mayıs 2018). Bir Beethoven Coda’sının Anatomisi [Bildiri]. IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Gürün Demireriden, G. (Mayıs 2017). Geleceğe Dönüş: Fütürist Müzik ve “Gürültü Sanatı” [Bildiri]. VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Özçifci, S., Gürün Demireriden, G.; (Nisan 2017). Bartók’un Rumen Halk Dansları’nda Makam Müziği Unsurları [Bildiri]. Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas.

Gürün Demireriden, G. (Nisan 2016). An Analysis on Fibonacci Numbers in the Music of Bartok [Bildiri]. Uluslararası Bartók Müzik Festival ve Sempozyumu, Ankara.

Gürün Demireriden, G. (Haziran 2015). Messiaen Müziğinin Rengi [Bildiri]. VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Alkan, O., Gürün Demireriden, G. (Haziran 2015). Müzik Analizinde Ritimsel Uyuşum/Kakışım [Bildiri]. VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Gürün Demireriden, G., Özçifci, S., Berki, T. (Haziran 2014). Yorumculuk Doktorasına Analitik Bir Bakış [Bildiri]. V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Afyon.

Gürün, G., Berki, T. ve Berki, M. A. (Haziran 2013). Müzik Analizinde Matematik Temelli Yaklaşımlar: Kromatik Sistem [Bildiri]. IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Yüksel, M., Özçifci, S., Gürün, G. ve Berki, T. (Haziran 2012). Bir Schumann Şarkısında Tonal Yapı ve Şiir İlişkisi [Bildiri]. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Ulusal Sempozyumda Bildiri (Tam metni yayınlanmış)

Gürün Demireriden, G., Berki, T. (Nisan 2016). Beethoven Sonat Allegrolarına İlişkin Bir Coda Analiz Modeli [Bildiri]. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi I. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum.

Özçifci, S, Gürün Demireriden, G. (Mayıs 2016). Türk Müzik Biliminden Dört Portre [Bildiri]. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, Ankara

Panel / Konferans

Gürün, G. (Aralık 2013). Yirminci Yüzyılın Dört Devrimci Dahisi: Bartók, Stravinski, Schoenberg ve Hindemith; Kuramcı Hindemith; Ses İşçiliği; Hindemith ve Çalgı Tayfı [Bildiri]. Hindemith’i Anarken, Ankara.

Gürün, G. (Ekim 2013). Müzik, Matematik ve Rastlamsallık: Stokastik Müzik [Bildiri]. Müzik Biliminde Gençler Buluşması 3, İstanbul.

Gürün, G. (Mayıs 2012). Koch Teorisi: “Ezginin Mekanik Kuralları” [Bildiri]. Mini Konferanslar, Ankara.

Gürün, G. ve Berki, T. (Mayıs 2011). Schnittke’yi Anlamak [Bildiri]. Schnittke Akşamı, Ankara. 

ÖDÜLLER

2009/2010 İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

İDARİ GÖREVLER

Hacettepe Müzikal Topluluğu Akademik Danışmanlığı

E-posta: gozde.gurun@hacettepe.edu.tr