Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Cenk Güray, Başkan

Öğr. Gör. Begümhan Kes, HÜKAK Temsilcisi

Prof. Dr. Osman Türev Berki , Üye

Prof. Bilge Bediz Kınıklı, Üye

Münevver Yeniçelik, Konservatuvar Sekreteri

Ekin Ilgın Demirhan, Öğrenci Kalite Elçisi