Öğr. Gör. Günay GÜNAYDIN


Çanakkale'de doğdu. 1984 yılında girdiği Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kurulmuş olan Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’na girerek ikinci üniversite yaşamına başladı. Halil Erdoğan Cengiz ve Orhan Şaik Gökyay ile Osmanlıca ve Osmanlı Kültürü üzerine çalışmıştır. Bu bölümü 1992 yılında birincilikle bitirdi ve Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başladı.

Müzik Eğitiminde Terimler Sözlüğü (1988), Osmanlı hareminin sonunun anlatıldığı Haremin Son Gülleri(2006), Kamer Çerileri (2008), Esrâr-ı Aşk (2011), Karaşar (2011) ve Nağme-i Cihân (2014) isimli kitapları, çeşitli dergi ve gazetelerde etnomüzikoloji ile ilgili yazıları vardır.

Müzik ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılmış, çok sayıda panelde konuşmacı olarak yer almıştır. Osmanlı HaremiOsmanlı Hareminde Müzik EğitimiOsmanlı’dan Günümüze Müzik gibi konularda da çok sayıda konferans vermiştir.

Halen Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü\'nde Öğretim Görevlisi olan Günay Günaydın; Geleneksel Türk Müzikleri TeorisiGeleneksel Türk Müzikleri TarihiOsmanlı Sarayında Eğitim ve Müzik, Örneklerle Fasıl Mûsikîsi Makâmları derslerini vermekte, ayrıca yazarlık çalışmalarını da sürdürmektedir.      

 

ETKİNLİKLER:

- Orkestra dergisinde çeşitli yazılar. 

- 26-27 Ekim 2001’de Cumhuriyet Vakfı’nın düzenlediği, Atatürk ve Müzik konulu uluslar arası kongrede, Atatürk ve Müzik başlıklı tebliğ..

- 18 Mayıs 2001 günü Hacettepe Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu’nda, Osmanlı’dan Günümüze Müzik konulu konferans..

- 28 Kasım 2002 günü Bando Mızıka Okullar Komutanlığı’nda Geçmişten Günümüze Türkiye’de Popüler Müzik konulu konferans.

- 28 Mart 2005 günü Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü’nde Haremin Büyüsü başlıklı konferans.

- Mayıs 2005’de Folklor ve Edebiyat dergisinde Etnomüzikoloji-Tarih ve Edebiyat İlişkisi başlıklı makale.

- 8 Ocak 2005 günü Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen, Ölümünün 15. Yılında Gültekin Oransay konulu panelde Raportör.

- 19 Kasım 2005 günü Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen, Ölümünün 44.Yılında Mahmut Ragıp Gazimihalkonulu panelde Raportör.

- 2005 ve 2006 yıllarında, Fikri ve Sınayi Haklar Mahkemesi’nde 2 kez bilirkişi.

- Mayıs 2006’da Haremin Son Gülleri isimli kitabı yayınlandı.

- Mart 2008’de Kamer Çerileri isimli kitabı yayınlandı.

- 2 Mayıs 2008 günü Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Osmanlı Sarayı Hareminde Eğitim ve Müzik konulu bir konferans.

- 7 Aralık 2009 günü Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından ortak düzenlenen, “Cumhuriyet’in İnşa Sürecinde Atatürk ve Müzik” konulu sempozyumda: “Atatürk’ün Müziğe Olan İlgisi ve Görüşleri” başlıklı bir bildiri.

- Mayıs 2011’de, Konservatuvarımızın 75. Yılı Kuruluş Etkinlikleri çerçevesinde bölüm olarak hazırlanarak gerçekleştirdiğimiz, “Hindemith’in Konservatuvar Raporu”’nu konu edinen bir panelde bildiri.

- Mayıs 2012’de Konservatuvarımızın 76. Yılı Kuruluş Etkinlikleri çerçevesinde konservatuvarı tanıtan bir belgesel film hazırladı.

- 25 Aralık 2013 günü, Hindemith’in ölümünün 50. yılı nedeni ile “Hindemith’i Anarken” konulu bir panelde bildiri.

- 7 Mayıs 2014 günü, H. Ü. ADK’nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, “Hacı Arif Bey ve Muzıka-i Hümayun” konulu bir konferans.

- Radyo Programı: 8 Haziran 2014 günü TRT Nağme’de Sabahın Nağmesi Programı’na konuk oldum. Konu: Hacı Arif Bey ve Muzıka-i Hümâyûn.

- 2015 yılında TRT Radyo 1’de yayınlanan “Sesin ve Sessizliğimizin Tarihi” isimli müzik programının hem danışmanı hem de sıklıkla konuşmacı konuğu oldu.

- 2015 Mayıs Ayında TRT Türkü’de “Türkülere Tutunmak” isimli programın canlı yayın konuğu oldu. Yurdumuzda müzikoloji, müzikoloji eğitimi, mezunları bekleyen sorunlar ve kitaplarım üzerine konuştu. Hem halk müziği hem de fasıl müziği üslubunda seslendirilen 4 türkü örneğini canlı yayında okudu.

- Ocak 2016 H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı E-Dergi’de Mehmet Kâmî Efendi’nin İrâ’e-i Nagâmât’ı Üzerine” başlıklı makale.

- 2016 yılı boyunca TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda “Müzikte İz Bırakanlar” programına 5 kez konuşmacı konuk olarak katıldı. Link: 

//www.turkiyeninsesiradyosu.com/?r=program%2Fdetail&id=61

(Konular: Hacı Arif Bey, Aşık Veysel, Özay Gönlüm, Şekip Ayhan Özışık, Avni Anıl)

- Mayıs 2016 Okul Sempozyumunda “Osmanlıda İlm-i Musiki” başlıklı bildiri. (Basılmıştır).

- 22 Kasım 2016 H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda “Sultan Besteciler” başlıklı konferans.

- 25 Kasım 2016 günü H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, 21. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında “Türk Musikisinde Kadının Yeri”  başlıklı konferans.

- 16 Mart 2017 günü TRT Nağme’de Özgen Gürbüz’ün hazırlayıp sunduğu: Tarihsel Akış İçinde Klasik Türk Müziği programı konuğu. Konu: Türk Mûsikîsinde kadın I

- 23 Mart 2017 günü TRT Nağme’de Özgen Gürbüz’ün hazırlayıp sunduğu: Tarihsel Akış İçinde Klasik Türk Müziği programı konuğu. Konu: Türk Mûsikîsinde kadın II

- 19 Nisan 2017 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Cumhuriyet Sanat Günleri Uluslararası Sempozyumu”’. “Franz Liszt’in İstanbul Seyahati ve Etkileri” konulu bildiri.

- 5 Mayıs 2017 günü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Orkestra Salonu’nda, “Türk Fasıl Mûsikîsi’nde “Teslîm ve Mülâzime İkilemi” başlıklı bir konferans.

- 10 Mayıs 2017 günü TRT Kent Radyo’da Yiğit Karabulut’un hazırlayıp sunduğu  “Müzikli Yıllar, Müzikli Yollar” programının konuğu.

- 17 Mayıs 2017 günü TRT Kent Radyo’da Yiğit Karabulut’un hazırlayıp sunduğu  “Müzikli Yıllar, Müzikli Yollar” programının konuğu.

- 23-24-25 Şubat 2018 günlerinde İzmir/Tire Belediyesi’nin Kişisel Gelişim Zirvesi’de Müzik ve İletişim konulu konferans.

- 8 Mayıs 2018 H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Makam Tanımlarımızda Seyir Sorunu konulu konferans.

- 17-18 Kasım 2018 VII. Köroğlu Sempozyumu (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi). Köroğlu Destanı Rivâyetlerindeki Farklılıklar ve Köroğlu Türküsünün İncelemesi başlıklı bildiri.

- 17-19 Nisan 2019 Uluslararası “Müzik ve Bilimler” Sempozyumu. (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Mâsikîsi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü). Arazbar Makâmı ve İncelemesi” (Cenk Güray ile birlikte) başlıklı bildiri.

- 25-26-27 Nisan 2019 Uluslararası Hisarlı Ahmet Müzik Sempozyumu (Kütahya). Bildiri başlığı:  “Mehterin İşlevine Yenilikçi Bir Bakış”. Günay Günaydın, Serkan Özcifci.

-8 Mayıs 2019 H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 83. yıl kutlamaları çerçevesinde Bir Sultan Besteci: Abdülaziz başlıklı konferans.

- 7-9 Mayıs 2021 TUMAC, Doğumunun 15. Yılında Uluslararası “Üstad-ı Cihan” Tanburi Cemil Bey Çevirimiçi Sempozyumu. Bildiri başlığı: Hacı Arif Bey’in Kürdilihicazkâr Makamındaki Şarkılarının Makam Açısından Sınıflandırılması.

Prof. Dr. Cenk Güray, Öğr. Gör. Günay Günaydın, Caner Bektaş.

- 28-29 Mayıs 2021 H. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Çevirimiçi Müzikte Değişim Sempozyumu, Bilim Kurulu üyeliği.

- 3-6 Haziran 2021 XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu. Bildiri başlığı: Türk Mûsikîsinin Dönemlendirilmesi Üzerine Öneriler.

Prof. Dr. Cenk Güray, Öğr. Gör. Günay Günaydın.

 

E-Posta: gunay_gunaydin@yahoo.com