Öğr. Gör. Burcu TUNAKAN


Müzik Bilimleri Bölümü, Müzikoloji Anabilim Dalı

Doğum Yılı ve Yeri: 14.10.1968, Ankara

 

Eğitim: 

2002             

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi

 

1996

Yüksek Lisans Eğitimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı

  1. Lisans Eğitimi

Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı

  1. Ortaokul ve Lise Eğitimi

Ankara Devlet Konservatuvarı

Keman Anasanat Dalı

  1. İlkokul Eğitimi

Ayşeabla Koleji

 

Araştırma Deneyimi:

 

2000-2001     

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Özel Öğrencisi

“Türk Mitolojisi I-II” Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

 

2001-2002           

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Özel Öğrencisi

“Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Folkloru I-II”

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM

 

Verdiği Dersler:

 

Osmanlıca, Dünya Müzik Kültürleri, Türkiye’de Etnik Müzikler, Organoloji, Bitirme Projesi, Dünya Müziklerinden Örnekler, Hint Müziğine Giriş, Geleneksel Hint Müziği, Latin Amerika Müzikleri, Osmanlıca Metin Analizi ve Çevirisi.

 

İdari Görevler:

            

Müzikoloji Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkan Yardımcılığı görevi (2001-2010).

Müzik Bilimleri Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2018-2019)

Flarmoni Dergisi Yazım Kurulu Üyeliği.

T.C. Adalet Bakanlığı’nda Bilir Kişilik görevi.

 

Diğer Görevler:

 

Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları Değerlendirme Kurulu üyeliği görevi.

 

Jüri Üyeliği:

 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Ortaokulu “Sanatın Dilleri” projesinde jüri üyeliği (Mayıs 2016)

 

Tezler:

 

“Mudurnu İlçesi Düğün Gelenekleri, Kına Adeti ve Kına Türküleri” (Lisans Tezi) (1992)

“Şiirde Çeşitler ve Türler” Ahmet Talat Onay (Lisans Tezine Ek- Osmanlıca’dan Çeviri) (1992)

“Ayaş İlçesi Oltan Köyü Düğün Gelenekleri, Kına Adetleri ve Kına Türküleri” (Yüksek Lisans Tezi) (1996)

 

Yayın:

 

Broşür Kitapçık: Şensoy, Burcu-Günay Günaydın (1993) “Türkiye’de Müzik”, Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü Yayını.

 

Bilimsel Faaliyetler:

 

 1. Ulusal Hakemli Dergide Makale:

 

 • TUNAKAN, Burcu. (2000) “Hint Çalgıları”, VeMüzik Araştırma ve Yorum Dergisi, Ankara, S.5, s. 75-88.
 • TUNAKAN, Burcu. (2001) “Dede Korkut’ta Müziğin Yeri”, Folklor/Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, Ankara, C. 7, S. 28, s. 93-98.
 • TUNAKAN, Burcu. (2002) “Tuva Türkleri’nde Anlatım Geleneği, Temsilciler, Türler ve Özellikleri, Kullanılan Ezgilerin Yapıları”, Folklor/Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, Ankara, C. 8, S. 32, s. 57-68.
 • TUNAKAN, Burcu. (2003) “Kazak-Kırgız Müzik Kültüründe Kopuz ve İşlevleri” Folklor/Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, Ankara, C. 11, S. 42, s. 223-240.
 • Serkan Özçifci, Burcu Tunakan, “Śrutileri Anlamak”, Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma e-Dergisi 2019 Temmuz-Sayı-9

 

 1. Ulusal Kongre/Konferans/Sempozyumda Bildiri:

 

 • TUNAKAN, B. (2016). Tuva Müzik Kültürü. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı’nda Konferans, Kocaeli.
 • TUNAKAN, B. (2016). Tarihsel Süreçte Çalgı Sınıflandırması ve C. Sachs-E. Hornbostel Sistematiği. I. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum.
 • TUNAKAN, B. (2016). Dünyanın Yankısı: Çene Arpı. I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu. Ankara.
 • 09 Nisan 2018 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde “Hint Müziği” başlıklı sunum.
 • 03 Aralık 2018 tarihinde, 23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali “GÖÇ OLGUSU ve SANAT” Konferansı’nda “Anadolu’dan Yunanistan’a Göç Müziği: Rembetiko” başlıklı sunum. (Konferans programına //www.ankaratiyatrofestivali.org/haber/23-uluslararasi-ankara-tiyatro-festivali-programi-15 linkinden ulaşılabilmektedir.)
 • 20 Mayıs 2019 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı’nda “Müziğin ve Dansın Cenneti: Bollywood” başlıklı sunum.
 • Cinali Çevrimiçi Seminerler Dizisi, Konu: “Unutulmuş Dünyaların Sesleri”, Başlangıç Tarihi: 12.09.2020 Bitiş Tarihi: 03.10.2020 (4 Oturum) 

 

 1. Yayın Hakemliği:

 

 • Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma e-Dergisi, 2016-Ocak, Sayı 2.
 • Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma Dergisi / 2020 Temmuz / Sayı: 11

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME VE BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

 • Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları II. Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği 21-22     Aralık 2017.
 • Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı tarafından 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenen ‘’Çevrimiçi Müzikte Değişim Sempozyumu” Bilim Kurulu Üyeliği.

 

Tercümeler:

 

 • TUNAKAN, Burcu. (1997) “Arap Sanat ve Halk Müziği Kahire Kongresi 1932-I”, VeMüzik Araştırma ve Yorum Dergisi, Doruk Yayınevi, Ankara, S. 2, s. 87-108.
 • TUNAKAN, Burcu. (1998) “Arap Sanat ve Halk Müziği Kahire Kongresi 1932-II”, VeMüzik Araştırma ve Yorum Dergisi, Ankara, S. 3, s. 76-86.
 • TUNAKAN, Burcu. (2000) “Halk Müziği ve İlkel Müzikte Birleştirici Etkenler”, VeMÜZİK Araştırma ve Yorum Dergisi, Ankara, S. 6, s. 37-42.

E-posta: meryemburcu.tunakan@hacettepe.edu.tr