Dr. Öğr. Üyesi Tunca ARICAN


Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi : 1978

Doğum Yeri : Ankara

Eğitim Durumu

Ph.D., Bergen Üniversitesi (Norveç)    

Grieg Akademi, Etnomüzikoloji 2005-2011

Tez Başlığı

Turkish Rap in the Netherlands:  

Globalization, Diasporic Identity and Cultural Conservatism

Yüksel Lisans

M.Sc., Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2001-2003

Sosyoloji

Tez Başlığı

Metropolis, Techno-Culture, Digitalized Musical Genres:

Clubbing in Turkey

B.S., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sosyoloji 1995-2001

Akademik Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Yayınlar

Arıcan, T. (2012) “Dance Culture in Turkey: A Case Study in Ankara and İstanbul.” International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Vol. 43 (1): 209-225. (SSCI)

Ulusal Hakemli Yayınlar

Arıcan, T. (2021). Türkçe Rap’in Dönüşüm Evrelerinde Geçişkenlikler: Direniş, Marjinalleşme Ve Tarz . Eurasian Journal of Music and Dance, (18) , 53-69.)

Yamansoy, İ. & Arıcan, T. (2021). Sofar Sounds Türkiye: Alternatif Tını’dan Ana Akım’a ( Sofar Sounds Türkiye: Alternatif Tını’dan Ana Akım’a . Sahne ve Müzik , (13), 116-130 .

Arıcan, T . (2019). Comparing Turkish-Speaking Rap Scenes in Germany and the Netherlands. Eurasian Journal of Music and Dance, (14), 203-213.

Arıcan, T. (2011) “Türkiyeli Rock ve Nekropsi’nin Kubbesi [Rock from Turkey and Nekropsi’s Dome].” KÜLT (İstanbul Bilgi University Cultural Studies Journal], Vol.1: 219-228.

Arıcan, T. (2007) “Kemalizm, Sekülarizasyon Süreci ve Mısır Örneği [Kemalism, Secularisation and The Case of Egypt].” Kırkbudak, Vol. 9: 38-67.

Arıcan, T. (2005) “Türkçe Hip-Hop Sahnesindeki Bıçkın Delikanlılar [Roughnecks in Turkish Hip-Hop Scene].” Kırkbudak, Vol. 4: 74-90.

Kitap Bölümleri

Arıcan, T. (2012) Aşırı Uçlardaki Black Metal, Renk Kültürü Clubbing ve Ahlak Paniği, Müzik, Direniş ve Haz, Es Yayınları, sy.207-257.

Arıcan, T. (2010) “Postyapısalcı Anarşizmin Nietzsche ile Dansı.” Postyapısalcılık, ed. Armağan Öztürk. Phoenix: Ankara. (s.179-203)

Kişisel Blog:

tuncaarican.wordpress.com