Öğr. Gör. Dr. Ahu KÖKSAL

 


İlk ve orta öğrenimini Samsun'un Havza ilçesinde tamamladı. 1993-1997 yılları arasında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören Köksal, Yavuz Durak ile piyano, Altan Kalmukoğlu ile flüt çalıştı... 
 
1997 yılında girdiği H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde Türev Berki, İlhan Baran, Ertuğrul Bayraktar, İsmet Birkan, Erdal Tuğcular, Mehmet Emin Göktepe, Burcu Tunakan, Günay Günaydın gibi isimlerden ders aldı. 
 
Yüksek Lisans tezini Türev Berki ile yapan Köksal, Doktora çalışmasını Kıymet Giray danışmanlığında yürüttü. 
 
Orfeon Oda Korosu, Saygun Filarmoni Korosu, Muzaffer Arkan Kızlar Korosu ile yurt içi ve yurt dışında pek çok konser verdi. 
 
BESOM Başkan yardımcılığı, Muzikoloji Anabilim Dalı başkanlığı gibi görevler yapmış olan Köksal, 2002 Aralık ayından itibaren Konservatuvarda Müzik Tarihi, Opera Tarihi ve Sanat Tarihi derslerini yürütmektedir...  

 

Derece 

Alan 

Üniversite 

Mezuniyet Yılı 

Lisans 

Etnomüzikoloji ve Folklor 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 

2001 

Y. Lisans 

Müzikoloji 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 

2004 

Doktora 

Sanat Tarihi 

Ankara Üniversitesi, D. T. C. F.  

2010 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 

 

Küçükaslan, M. (2013). Cazda Akor Yürüyüşleri Tarihi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

10.12.2013 

Köşker, M. (2014). Ulusal Marşların Söz ve Müzik Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

18.11.2014 

Usta, Z. (2016). Beste-i Kadim Ayin-i Şeriflerin Usul-Aruz Vezni İlişkisi Yönünden İncelenmesi ve Nüsha Karşılaştırmaları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

09.06.2016 

Pelen, S. (2016). Türkiye’de Müzik Teknolojisi Eğitimi: Lisans Programları ve Stüdyo/Laboratuvar Olanaklarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

02.06.2016 

 

 

Yayınlar 

 

Whitacre’ın Sanal Korosu [Özeti Yayımlanmış Bildiri]. VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.  

12-14 Mayıs 2017 

Toplumsal Trajedinin Müzikal İfadesi [Tam Metni Yayımlanmış Bildiri]. I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara. [3. Yazar] 

Mayıs 2016 

Ertuğrul Oğuz Fırat'ta Müzik-Resim-Şiir İlişkisi [Tam Metni Yayımlanmış Bildiri]. I. Ulusal Erzurum Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum. 

Nisan 2016 

Minimalist Sanatta Bir Ressam ve Bir Besteci: Stella ve Glass. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47/1, 31-42. 

2007 

 

 

Sözlü Sunumlar 

 

Beethoven’ın ardından Romantik “Yaratma” Yolları. Schubert “Erlkönig” ve Lied-Ballad  [Çevrimiçi konferans]. Romantik Cumartesiler Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

16.05.2020 

Romantik Piyano. Chopin ve “Minyatür” Formlar [Çevrimiçi konferans]. Romantik Cumartesiler Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

23.05.2020 

Romantik Orkestra Müzikleri. Çaykovskiy’nin Shakespeare’i [Çevrimiçi konferans]. Romantik Cumartesiler Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

30.05.2020 

Romantik Orkestra Müzikleri. Liszt ve Senfonik Şiir [Çevrimiçi konferans]. Romantik Cumartesiler Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

06.06.2020 

Romantik Orkestra Müzikleri. Programlı Senfoni [Çevrimiçi konferans]. Romantik Cumartesiler Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

13.06.2020 

Dans ve Müzik [Konferans]. ASKAT, Ankara. 

16.11.2019 

Türkiye’de Bale Müziği ve Turgay Erdener’in Bale Müzikleri [Konferans]. ASKAT, Ankara. 

30.11.2019 

Aydınlanma ve “Uluslararası Üslup”; Viyana Klasisizmi I (Senfonileriyle Klasik Besteciler…) [Konferans]. Batı Müziğinde Stiller Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

09.03.2019 

Viyana Klasisizmi II (Konçertolarıyla Klasik Besteciler…) [Konferans]. Batı Müziğinde Stiller Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

16.03.2019 

Devrim, Beethoven ve Alman Romantizmi [Konferans]. Batı Müziğinde Stiller Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

30.03.2019 

Romantik Dönem Program Müziği, Ulusalcılık ve Egzotizm [Konferans]. Batı Müziğinde Stiller Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

06.04.2019 

Romantik Dönem Müziğinde Shakespeare, Verdi Macbeth [Konferans]. Batı Müziğinde Stiller Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

13.04.2019 

20. Yüzyıl Akımları II (Serializm, Minimalizm, Elektronik Müzik…) [Konferans]. Batı Müziğinde Stiller Seminer Programı, ASKAT, Ankara. 

04.05.2019 

John Cage’in Sanat-Yaşam Anlayışı Üzerine [Bildiri].  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü II. Genç Sanat Tarihi Araştırmacıları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Salonu, Ankara. 

3 Mayıs 2007 

Devlet Tiyatrolarında Müzik [Bildiri]. I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu, H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara. 

Mayıs 2016 

Romantik Dönem Aşk Algısının Müziksel Anlatımı [Bildiri]. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü V. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu: “Sanatsal Göstergeler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Salonu, Ankara. 

22 Nisan 2011 

John Cage’in Sanat-Yaşam Anlayışı Üzerine [Bildiri].  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü II. Genç Sanat Tarihi Araştırmacıları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Salonu, Ankara. 

3 Mayıs 2007 

 

 

Diğer Etkinlikler 

 

[Yayın Kurulu Üyeliği] H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın, Sahne ve Müzik Eğitim – Araştırma e-Dergisi. 

Ocak 2015- … 

[Editör Yardımcılığı] Tayf Müzik Araştırma Dergisi  

Mayıs 2004 

Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları II. Sempozyumu [Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği] 

21-23 Aralık 2017 

I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu [Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği] 

Mayıs 2016 

Ankara Üniversitesi 4. Resim Sempozyumu [Düzenleme Kurulu Üyeliği] 

Mayıs 2010 

Ankara Üniversitesi Açık Hava Taş Heykel Sempozyumu 3. Uluslararası Resim Sempozyumu, [Düzenleme Kurulu Üyeliği] 

Mayıs 2009 (Kitapçık Basım 2010) 

 

 

Konserler  

 

(Saygun Filarmoni Korosu ile) 

04.04.2016 SCA 33. Ankara Müzik Festivali Açılış Konseri  

19.03.2016 TRT Radyo Stüdyosunda Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde, Can Aksel Akın "Aziz Nesin Senfonisi" konseri. 

30.05.2015 Johannes Brahms – Ein Deutches Requiem 
Solistler: Burcu Uyar (S), Georg Nigl (bar) 
Bilkent Senfoni Orkestrası, Şef: Antonio Pirolli, , Bilkent MSSF. 

25.02.2015 Gustav Holst – Gezegenler 
Bilkent Senfoni Orkestrası, Şef: Santtu-Matias Rouvali, , Bilkent MSSF. 

 

(Orfeon Oda Korosu ile) 

15.12.2011 Otistik ve engelli çocuklar yararına bağış konseri, Bilkent, Ankara, Türkiye 26.12.2010 Yeni Yıl konseri, CSO, Ankara, Türkiye  

19.09.2010 "Üzeyir Hacıbeyli Müzik Festivali", Bakü, Azerbaycan  

07.01.2010 Opera "Kongo Zao", Operet Sahnesi, Ankara, Türkiye  

04.04.2009 Karabük Kültür Merkezi, Karabük, Türkiye  

28.03.2009 Pamukkale Üniversitesi Kültür ve Kontre Merkezi, Denizli, Türkiye  

17.01.2009 "TÜRKSOY Yıldızları" , Bilkent, Ankara, Türkiye  

04.10.2008 Dünya Halk Şarkıları Festivali, NCPA, Pekin, Çin  

23.08.2008 4. D-Marin Festivali - "Çalgıdan Ses, Sesten Çalgı" , Turgutreis, Türkiye  

05.10.2003 Queen Elizabeth Hall (WorldVoice 2003 Festivali), Londra, İngiltere 

 04.10.2003 Big Sing Thing 2, Royal Festival Hall (WorldVoice 2003 Festivali), Londra, İngiltere  

06.07.2002 Great Hall (Festival Kapanış Konseri) (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

05.07.2002 Great Hall (Folklorik Korolar Yarışması) (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

05.07.2002 Powell River Alışveriş Merkezi (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

05.07.2002 Great Hall (Yarışma Birincileri Konseri) (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

04.07.2002 Evergreen Theatre (Oda Koroları Yarışması) (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

04.07.2002 Evergreen Theatre (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

03.07.2002 Evergreen Theatre (Çağdaş Korolar Yarışması) (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

03.07.2002 Brooks Hall (10. Kathaumixw Uluslararası Koral Yarışması), Powell River, Kanada  

22.05.2002 Can Atilla - Elektronik İmajlar, 19. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, MEB Şura Salonu Ankara, Türkiye  

12.05.2002 Dünya Folklörü'nden Caz'a, 19. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, MEB Şura Salonu, Ankara, Türkiye  

16.02.2002 The Swingle Singers konseri, İş Sanat Kültür Merkezi İstanbul, Türkiye 12.01.2002 Devlet Konukevi (Dışişleri Mensupları Derneği), Ankara, Türkiye  

03.11.2001 1.Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu (Gazi Üniversitesi), Ankara, Türkiye  

26.05.2001 Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi (Kızılay Leo Kulübü), Ankara, Türkiye 01.04.2001 Sarayı ('Blackseafor' Anlaşması İmza Töreni), İstanbul, Türkiye  

24.02.2001 CSO Konser Salonu (Ankara OR-AN Rotary Kulubü), Ankara, Türkiye 03.02.2001 'Can Şiiri' Can Yücel, İş Sanat Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye  

17.12.2000 Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye  

21.11.2000 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi (9. Ulusal Kalite Kongresi), İstanbul, Türkiye 15.07.2000 Marriott Hotel (Unesco Kokteyli) (1.Koro Olimpiyatları), Linz, Avusturya 15.07.2000 Designcenter, Dünya Korosu ile Olimpiyat Kapanış Konseri (1.Koro Olimpiyatları), Linz, Avusturya  

14.07.2000 Brucknerkonservatorium (Oda Koroları Yarışması) (1. Koro Olimpiyatları), Linz, Avusturya  

14.07.2000 Designcenter (Türk Gecesi Konseri) (1.Koro Olimpiyatları), Linz, Avusturya 13.07.2000 Designcenter (Folklorik Korolar Yarışması) (1. Koro Olimpiyatları), Linz, Avusturya  

12.07.2000 Designcenter (Caz Koroları Yarışması) (1. Koro Olimpiyatları), Linz, Avusturya 09.07.2000 Ursulinenhof (Madrigal Koroları Yarışması) (1. Koro Olimpiyatları), Linz, Avusturya  

25.06.2000 Devlet Tiyatro Salonu (20. Uluslararası Hitit Festivali), Çorum, Türkiye 28.05.2000 CSO Konser Salonu, Ankara, Türkiye  

15.04.2000 Hasanoğlan (Köy Enstitüleri'nin 60. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri), Ankara, Türkiye  

11.12.1999 ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara, Türkiye  

16.10.1999 Vilayetler Evi, Ankara, Türkiye  

15.10.1999 Çağdaş Sanatlar Galerisi (Genç Sanat-2 Etkinlikleri), Ankara, Türkiye  

25.09.1999 Maasmechelen Kültür Merkezi (Oda Koroları Kategorisi) (5. Flaman Uluslararası Koro Yarışması), Maasmechelen, Belçika  

25.09.1999 Maasmechelen Kültür Merkezi (Türkiye'deki Depremzedeler Yararına Konser) (5. Flaman Uluslararası Koro Yarışması), Maasmechelen, Belçika  

29.07.1999 Hillside Center (17. Teesside Uluslararası Yarışması), Middlesbrough, İngiltere 29.07.1999 Town Hall (17. Teesside Uluslararası Yarışması), Middlesbrough, İngiltere 27.07.1999 Hillside Center (17. Teesside Uluslararası Yarışması), Middlesbrough, İngiltere 27.07.1999 Cleveland Shopping Center (17. Teesside Uluslararası Yarışması), Middlesbrough, İngiltere  

27.07.1999 Saltburn Community Center (17. Teesside Uluslararası Yarışması), Middlesbrough, İngiltere  

26.07.1999 Town Hall (Folklorik Korolar Yarışması) (17. Teesside Uluslararası Yarışması), Middlesbrough, İngiltere  

24.07.1999 Town Hall (Oda Korosu Yarışması) (17. Teesside Uluslararası Yarışması), Middlesbrough, İngiltere  

21.07.1999 Hazine Müsteşarlığı Konferans Salonu, Ankara, Türkiye  

15.05.1999 ODTÜ Mimarlık Amfisi (Bahar Şenlikleri), Ankara, Türkiye  

24.12.1998 Operet Sahnesi (Ankara OR-AN Rotary Kulubü), Ankara, Türkiye  

13.12.1998 İngiltere Büyükelçiliği, Ankara, Türkiye  

07.11.1998 CSO Konser Salonu (2. Uluslararası Ankara Koro Festivali), Ankara, Türkiye 06.11.1998 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu (2. Uluslararası Ankara Koro Festivali), Ankara, Türkiye  

05.11.1998 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu (2. Uluslararası Ankara Koro Festivali), Ankara, Türkiye  

07.10.1998 Angora Evleri (3. Angora Sanat Pazarı), Ankara, Türkiye  

24.09.1998 ODTÜ Kültür Merkezi (Medisat Eureka Workshop), Ankara, Türkiye  

04.07.1998 Hodos Imre Sportcsarnok (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan  

03.07.1998 Bartok Terem (Folklorik Kategori Konseri) (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan  

02.07.1998 Bartok Terem (Oda Korosu Finali) (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan  

01.07.1998 Bartok Terem (Oda Korosu Kategorisi Elemeleri) (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan  

01.07.1998 Bartok Terem (Vokal Topluluğu Konseri) (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan  

01.07.1998 Reformatus Templom Hajduszoboszlo (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan  

30.06.1998 Piac Utca (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan 29.06.1998 Kossuth Terem (18. Bela Bartok Uluslararası Koro Yarışması), Debrecen, Macaristan  

31.05.1998 CSO Konser Salonu (3. Türkiye Korolar Şenliği), Ankara, Türkiye  

28.05.1998 CSO Konser Salonu (3. Türkiye Korolar Şenliği), Ankara, Türkiye  

16.05.1998 ODTÜ Kültür Merkezi (Bahar Şenlikleri), Ankara, Türkiye  

29.04.1998 CSO Konser Salonu (Kompozisyon Bölümü Öğrencileri 4. Geleneksel Yılsonu Konseri), Ankara, Türkiye  

22.10.1997 ODTÜ Kültür Merkezi (SANART 3. Uluslararası Sempozyum - Sanat ve Çevre), Ankara, Türkiye  

23.05.1997 AÜ Hukuk Fakültesi (2. Türkiye Korolar Şenliği), Ankara, Türkiye  

14.05.1997 Bilim Koleji (Kavaklıdere Rotaract Kulübü), Ankara, Türkiye 09.05.1997 HÜ Devlet Konservatuarı (Kompozisyon Bölümü Öğrencileri 3. Geleneksel Yılsonu Konseri), Ankara, Türkiye  

08.11.1996 Bilkent Üniversitesi Adnan Saygun Salonu (1. Uluslararası Ankara Koro Festivali), Ankara, Türkiye  

07.11.1996 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu (1. Uluslararası Ankara Koro Festivali), Ankara, Türkiye  

06.11.1996 CSO Konser Salonu (2. Türkiye Amatör Korolar Festivali), Ankara, Türkiye 05.11.1996 CSO Konser Salonu (2. Türkiye Amatör Korolar Festivali), Ankara, Türkiye 05.11.1996 CSO Konser Salonu (2. Türkiye Amatör Korolar Festivali), Ankara, Türkiye  

 

 

Ödüller 

2001 İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü