Öğr. Gör. Elif Fulya BİLGİN


1981 yılında Adana'da doğdu. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, Fagot Sanat Dalı Fagot Bölümü'ne girdi. Lise eğitimini burada tamamladı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazanarak Tahsin Arslan ile lisans eğitimine başladı. Oda müziği derslerini Doçent Doktor Aykut Doğansoy'dan aldı. 2000 yılında Yamaha'nın düzenlemiş olduğu “Tahta Üflemeliler Yarışması”nda birincilik ödülü aldı. Birçok oda müziği konserine katıldı. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı turnelerinde görev aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniverstesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. Aynı senenin Temmuz ayında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı Öğrenci Orkestrasıyla Berlin Young Euro Klasik Festivali açılış konserinde görev aldı. 2002 yılı Eylül ayında Hacettepe Üniverstesi Akademik Orkestrasında fagot sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.