Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Öğr. Gör. Mert Can PARLAR

1988 yılında Antalya'da doğdu. Bakır çalgılar ile ilk kez ilk ve orta öğrenimini tamamladığı Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları bando sınıfında tanıştı. Burada aldığı amatör trompet eğitimden sonra Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'ne girmeye hak kazandı. 2004 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde trombon eğitimine devam etti. Bu sırada Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve çeşitli gençlik senfoni orkestraları ile yurtiçi ve yurtdışında birçok festival, konserler ve turnelere katıldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na geçiş yaparak 2009 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Kent Orkestrası ve Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı ve 2010 yılında tekrar Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans Eğitimine başladı. 2011 yılında araştırma görevlisi olarak Ankara Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar bölümüne girdi. Bu süre içinde iki dönem trombon eğitime Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda devam etti. 2014 yılında Yüksek Lisans Programından mezun olarak aynı yıl halen devam etmekte olduğu Sanatta Yeterlik Programı'na girmeye hak kazanmıştır. Öğrenimine devam etmekle birlikte Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Hazırlık Lisesi'nde ders vermekte, Hacettepe Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası'nda trombon sanatçısı olarak çalışmakta ve Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı'nda görev almaktadır.

E-posta: mertcanparlar@hotmail.com