Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Öğr. Gör. Tarkan YEDİCAN

1978 yılında Ankara’da doğdu.1988 sınavını kazanıp yarı zamanlı olarak başladığı H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Bölümü’ne ertesi yıl da sınavı kazanarak Philippe Garcia’nın öğrencisi ve tam zamanlı olarak başladı. Ardından Doç. Haşim Yedican’ın öğrencisi olarak orta, lise ve lisans dönemlerini tamamlarken yüksek ikinci sınıfı atlayarak Haziran 1998

yılında Bölüm Birincisi ve okul ikincisi başarılarıyla mezun oldu. Aynı yılda Vurmalı Çalgılar Master programına girdi. Ocak 2002’de Master’ını tam puan alarak başarıyla tamamladı, bu süreçte Araştırma Görevlisi kadrosunu aldı. 2001 yılında Yamaha Uluslararası Vurmalı Çalgılar Yarışması’nda 1. olarak ödül aldı. Caz Bölümü’nde de dersler verdi. Halen Vurmalı Çalgılar Öğretim Görevlisi olarak Vurmalı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar Oda Müziği, Seçmeli Vurmalı Çalgılar derslerinin yanı sıra Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

E-posta: tarkanyedican@gmail.com