Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Ahmet BERKER


Müziğe ilkokul döneminde piyano ve akordeon dersleri alarak başladı,öğrenimi boyunca farklı hocalardan piyano dersleri aldı,daha sonra Gazi Eğitim Fakültesi Müzik (Piyano) Bölümünü bitirdi ve TRT bünyesinde göreve başladı,1976 yılından itibaren Caz,Klasik Müzik ve Hafif Müzik programları yaptı.Bu arada Türkiye`de bazı caz kulüplerinde ve otellerde çalıştı,bazı festivallere katildi ve konser çalışmaları oldu. Yurt dışında da çeşitli ülkelerde konserlere katildi. 2006 yılında TRT Kurumundan emekli oldu.Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Caz Ana Sanat Dalı bünyesinde Piyano,Caz Teorisi ve Caz Tarihi dallarında Öğretim Elemanı olarak çalışmaya başladı. Caz Ana Sanat Dalı olarak öğrenciler ve bazı hocalarla birlikte Kosova Türk Caz Haftası etkinliklerinde bir konserde yer aldı. Ayrıca Özbekistan, Taşkent Uluslararası caz festivalinde 2 konser verdi. Halen Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı Caz Ana Sanat Dalı bünyesindeki görevini sürdürmektedir.

E-posta: ahmetbrkr@yahoo.com