Arş. Gör. Dr. Serkan ÖZÇİFCİ

Kişisel Bilgiler

Adı, Soyadı: Serkan Özçifci
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 30.11.1982

Eğitim Durumu

Lisans Öğrenimi:
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Müzikoloji Lisans Programı

Yüksek Lisans Öğrenimi:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Müzikoloji Yüksek Lisans Programı

Doktora Eğitimi (Devam Etmekte):
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri Anabilim Dalı Müzik Teorileri Doktora Programı

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (A)

Bilimsel Faaliyetler
I. Yüksek Lisans Tezi:

Özçifci, S. (2013). Bartók Sonat-Allegro’larında Altın Oran. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

II. Ulusal Hakemli Dergide Makale:

Özçifci, S., Gürün G., Berki, T., Yüksel, M. (2014). Chopin’in Op. 10/1 Etüdü Üzerine Motif-Yapı Analizi. Sanat Yazıları, (30), 29-43.

Berki, T., Yüksel, M., Özçifci, S., (2013). Motif-Yapı Analizi: Beethoven. Piyano Sonatı, Op. 2/1, Fa Minör, I. Sanat Yazıları, (29), s.57-72.

III. Uluslararası Kongre/Konferans/Sempozyumda Bildiri:

Özçifci, S. (2016). An Analytical Overview on the Third Piano Concerto. Hacettepe University The International Bartók Music Festival and Symposium (s.143-145). Ankara: Hacettepe University Printing House.

Özçifci, S. (2015). Bartók Müziğinde İki Karakteristik Oluşum: Polimodalite ve Aralık Döngüleri. VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu: Müzik Dinleme ve Çalgı

Performansında Ses- Tını-Algı Bileşenleri Sempozyum Tam Metin Kitabı (s.431-438). Afyonkarahisar: Matbaa-i Beka.

Özçifci, S., Yüksel, M. (2013). Müzik Analizinde Matematiksel Yaklaşımlar: Altın Oran. IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

Yüksel, M., Özçifci, S., Gürün, G. ve Berki, T. (2012). Bir Schumann Şarkısında Tonal Yapı ve Şiir İlişkisi. III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya.

IV. Ulusal Kongre/Konferans/Sempozyumda Bildiri:

Özçifci, S., Demireriden, G. G. (2016). Türk Müzikbiliminden Dört Portre. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu Bildiri Kitabı (s.283-294), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğü.

Demireriden, G. G., Özçifci, S., Berki, T. (2014). Yorumculuk Doktorasına Analitik bir Bakış. Cumhuriyetin Müzik Serüveni Kongre Tam Metin Kitabı (s.347-353). Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı.

Alkan, O., Özçifci, S. (2014). 250. Ölüm Yıldönümünde Rameau. Ankara. Şahin-Malkoç, N., Özçifci, S., (2013). Cumhuriyetin Türk Müziği: Bir Müzik-İktidar

Örneği. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.

Köksal, A., Tunakan, B., Gürün, G., Günaydın, G., Özçifci, S. (Aralık, 2013). Hindemith’i Anarken. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 2013 Hindemith’i Anma Yılı Etkinliği, Ankara.

Özçifci, S., Şahin-Malkoç, N. (2013). Nazari Musikisinin Esasları’nda Usul. Müzik Bilimde Gençler Buluşması 3, İstanbul.

Köker, O., Özçifci, S. (2013). Müzikte Anlam Üzerine Wittgensteincı Bir Model. Müzik Bilimde Gençler Buluşması 3, İstanbul.

Özçifci, S. (2012). Analizin Yeni Konumu. Mini Konferanslar, Ankara. Özçifci, S., Yüksel, M., Berki, T. (2011). Piyano ve Yaylılar İçin Konçerto’ya

Analitik Bir Bakış. Schnittke Akşamı, Ankara. Müzik Kaydı

Ensemble Galatia. (2013). Ortaçağ Şarkıları/Medieval Music from 13th-15th Centuries [CD]. İstanbul: Kalan Müzik.

İdari/Akademik Görevler

2016-2017: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Erasmus+ Program Koordinatörü

2016-2017: Hacettepe Üniversitesi Müzikbilim Topluluğu Akademik Danışmanı

İletişim

Posta Adresi:
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bahriye Üçok Cad. No. 4 PK:06500 Beşevler/Ankara

E-post: serkan.ozcifci@hacettepe.edu.tr