Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL

1961 yılında Ankara’da doğdu. 1979’da T.E.D Vakfı Ankara Özel Lisesi’nden mezuniyetinin ardından klasik gitar çalışmalarına başladı.
1986’da O.D.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve çalışma yaşamına makina mühendisi olarak atıldı.

Gitar çalışmalarını Ahmet KANNECİ ile sürdürdüğü 1989’da, müziğe duyduğu tutku nedeniyle makina mühendisliği kariyerini sonlandırarak bütünüyle müziğe yöneldi.

1989-1992 yılları arasında Doç. Mustafa YURDAKUL ile şan, Burhan ÖNDER ile solfej çalıştı.

1992’da girdiği Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden 1996’da mezun oldu.

2000’de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Yrd. Doç. İ. Hakkı AKYOLOĞLU’nun danışmanlığında tamamladığı Geç Yaşta Absolut İşitme Becerisi Kazanmada David L. Burge’ün Yönteminin Geçerliliğinin İncelenmesi başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini kazandı.

2003’de ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Doç. Dr. Türev BERKİ’nin danışmanlığı altında kaleme aldığı L. v. Beethoven’ın Piyano Sonatlarının Öğretimine Yönelik Bir “Bütüncül Analiz Yöntemi” başlıklı teziyle Doktora derecesini elde etti. Bu tarihten itibaren, tüm çalışmalarını müzik teorileri alanında yoğunlaştırma kararı aldı.

2005’de Hacettepe üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı ve müzik analizi temelli derslerin sorumluluğunu üstlendi.

2006’da Dartington International Summer School’a devam etti.

2007’de University of North Texas’da (A.B.D), dünyaca ünlü Schenker Analizi uzmanları Prof. Dr. Timothy Jackson ve Doç. Dr. Stephan Slottow’un Schenker Analizi sınıflarına kabul edildi.

2010’da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 Öğretim Yılı başında açılan Müzik Teorileri Yüksek Lisans Programı ve 2014-2015 Öğretim Yılı başında açılan Müzik Teorileri Doktora Programı’nın kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldı. Halen bu programlarda derslerini vermekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır.

Mehmet YÜKSEL, Müzik Teorileri alanındaki çalışmalarını şu konu başlıklarında sürdürmektedir:

 

1

 1. Schenker Analizi:
  2 Makale (Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanmış),
  2 Bildiri (Uluslararası sempozyumlarda sunulmuş, metni basılı), 3 Eğitim çalışması (basılmaya hazır),
  1 Atölye çalışması,
  3 Konferans

 2. Motif-Yapı Analizi: 5 makale

 3. Form Analizi:
  1 Sözlü bildiri (Uluslararası sempozyumda) 5 Yönetilmiş yüksek lisans tezi

 4. Müzik Algısı
  1 Makale (Uluslararası dergide yayımlanmış) 2 Bildiri (Metni basılı)

E-postamyuksel@hacettepe.edu.tr