Dr. Öğr. Üyesi Nevin ŞAHİN


Nevin Şahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘nden Yabancı Diller Eğitimi lisans ve Sosyoloji yandal dereceleriyle mezun oldu. 2009 yılında amatör Türk müziği korolarındaki Türk-Alman genç kadınların deneyimlerinde müzik ve göç üzerine yürüttüğü etnografik araştırmayla Sosyal Antropoloji yüksek lisans derecesini aldı. Mevlevî müziği icracıları arasında müzik ve iktidar üzerine gerçekleştirdiği araştırmayla 2016`da Sosyoloji alanında doktorasını tamamladı ve bu çalışmayla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından verilen Yılın Tezi ödülünü aldı. Bizans müziği ve makam müziği kuramlarının karşılaştırmalı analizi gibi araştırma projelerinde görev aldı. 2018-2021 yılları arasında Orient-Institut İstanbul’daki Corpus Musicae Ottomanicae ekibinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi basılı ve elyazması müzik kaynaklarının kataloglanması üzerine çalıştı. Karşılaştırmalı müzik teorileri, popüler müzikler, ve müzik teorilerine interdisipliner yaklaşımlar alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin ilk orta çağ müzik grubu olan Ensemble Galatia’da vurmalı çalgılar ve 11 farklı dil ve kültürden çağdaş ve caz eserler seslendiren Jazzberry Tunes’da vokal performansıyla yer almaktadır.