Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı “Cumhuriyet için Bir Kültürel Bellek” Etkinlikleri Duyurusu

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
“Cumhuriyet için Bir Kültürel Bellek”

“88. Yıl”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerini müzik ve sanat alanında geleceğe taşıyan bir bellek olarak görülebilecek olan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının 88. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine katılımınızdan şeref duyacağız.

1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan ve 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanan Ankara Devlet Konservatuarı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin sanat ve kültür hayatının merkezi kurumlarından biri olarak Cumhuriyet’in “kurucu” fikirlerini günümüze ve geleceğe taşıyan bir kültürel bellek olarak görmek mümkündür. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 88. Yaşını sürdüğü bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla Cumhuriyetimiz ’in müzik ve sanat mirasını günümüze ve geleceğimize taşımaya çalışmakta, dünya insanları için kadim Anadolu uygarlıklarının ve asırlık Türkiye Cumhuriyeti’nin kılavuzluğunda güzellik ve umut dolu bir düşünce alanını var etmeye çalışmaktadır.  Müzik, Sahne Sanatları ve Müzik Bilimleri başlıklarına sahip üç bölümü; ilköğretimden, doktora ve sanatta yeterlik seviyesinde eğitim veren yüzlerce programı ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, emanet aldığı Cumhuriyet’in “müzik ve sahne sanatları” mirasını koruyarak, geliştirerek geleceğe coşku ve inançla taşımaya devam edecektir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının 88. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine katılımınızdan şeref duyacağız.


Hacettepe University Ankara State Conservatory
A Cultural Memory for the Turkish Republic

88.⁠ ⁠Anniversary
We are honored to invite you to participate the events for celebrating the 88th Anniversary of Hacettepe University Ankara State Conservatory that can be considered as a cultural heritage transmissing the “constructive” ideas of the Turkish Republic regarding music and arts via its roots.

It is possible to see Hacettepe University Ankara State Conservatory that was constructed via the directives of Mustafa Kemal Atatürk in 1936 and has been operating as a branch of Hacettepe University since 1982; as a cultural heritage transmissing the “constructive” ideas of the Turkish Republic regarding music and arts via its roots. In meantime, when the 88th Anniversary of the Hacettepe University Ankara State Conservatory is celebrated, the institution is working hard to carry the cultural heritage of the Turkish Rebuplic and the musical-artistic background of the “brilliant” Anatolian civilizations to the day and future to generate a field of thought full of beauty and hope for all the humanity. It is for sure that the Hacettepe University Ankara State Conservatory will carry this heritage successfully to the future by hundreds of academic and scientific programs operated in different levels from primary school to doctorate levels by the efforts of its three departments namely as Music, Stage Arts and Music Science.  We are honored to invite you to participate the events for celebrating the 88th Anniversary of Hacettepe University Ankara State Conservatory