Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Orhan Şaik Gökyay

O. Şaik Gökyay

1939-1944 ADK Müdürü

Edebiyat Öğretmeni, Şair


16 Temmuz 1902 tarihinde Kastamonu, İnebolu’da doğmuş, 2 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Orhan Şaik Gökyay, ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu’da tamamladı.1922’de Ankara Muallim Mektebi’ni bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yapti. Ardından 1927’de Kastamonu lisesi’nden, 1930’da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden diploma aldı. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1939’da Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne müdür olarak atandı. 1947-1951 arasinda Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik, 1951-1954 arasında ingiltere’de öğrenci müfettişliği ve kültür ataşeliği yaptı. 1960-1962’de Londra Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanı olarak çalıştı. 1969’da Istanbul Eğitim Enstitüsü’ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden emekliye ayrıldı. 1984’ten sonra Marmara ve Mimar Sinan Üniversiteleri’nde Divan Edebiyatı dersleri verdi.

“Bu Vatan Kimin” şiiri ile hafızalarda yer etmiş vatansever bir şairdir. Edebiyat alanında şairliğinden çok eleştirmenliği ve araştırmacılığı ile öne çıktı. Dil konusunda yaptığı en önemli çalışma Dede Korkut hikâyeleri’ni sadeleştirmesidir.Yetmiş yıl boyunca öğretmenlik yaptı, binlerce öğrenci yetiştirdi.

 

Kaynak: https://www.turkedebiyati.org/orhan-saik-gokyay/  18.02.2023