Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Prof. Ali Doğan

Prof. Ali Doğan

1996-2005 H.Ü.A.D.K Müdürü

Viyolonsel Sanatçısı, Eğitimci


Aydın’da doğdu. Müziğe küçük yaşta keman çalarak başladı. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nın viyolonsel sınıfına Martin Bochmann’nın öğrencisi olarak giren sanatçı, yüksek devrede Nusret Kayar ile çalışarak 1964 yılında pekiyi derece ile mezun oldu.

Aynı yıl, Fransa’nın ünlü “Pasquier Yaylı Sazlar Üçlüsü”nün Ankara konserleri esnasında Ali Doğan, grubun viyolonselcisi Etienne Pasquier’ye dinletildi ve sanatçının beğenisini kazandı. Böylece Fransız bursu alarak Paris’te Andre Navarra’nın öğrencisi oldu. Ecole Normale de Musique’de de Andre Levy ile viyolonsel ve oda müziği çalışarak “Diplome d’Execution” kazandı. Yurda dönünce Ankara Devlet Konservatuvarı’na öğretmen olarak atanan sanatçı, aynı zamanda solistlik faaliyetlerini de sürdürdü. Başlıca eserleri yurt içi ve yurt dışı konserlerde icra etti. Viyolonsel için bestelenmiş olan Çağdaş Türk Bestecileri’nden Necil Kazım Akses ve Nevit Kodallı’nın eserlerinin ilk seslendirilmelerini yaptı. Akses’in bu eseri Macar Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, Hungraton tarafından CD’ye; Nevit Kodallı’nın Konçertosu ise Opole Filarmoni Orkestrası eşliğinde, Musical Dorica tarafından plağa kaydedilmiştir.

Solistlik faaliyetleriyle beraber oda müziği türüne de önem veren sanatçı, Ankara Dörtlüsü, Yücelen Dörtlüsü ile ve Ankara Oda Orkestrası’nın solo viyolonselcisi olarak yurt içi ve yurt dışı birçok konsere katılmış; ayrıca Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın solist sanatçılığını yapmıştır. 

1996-2004 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevinde bulunmuş; bu dönemde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra, yine aynı kurum bünyesinde, tiyatro ve bale toplulukları da kurmuştur.