Prof. Ali DOĞAN - Misafir Öğr. El.

Aydın’da doğdu. Müziğe küçük yaşta keman çalarak başladı. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nın viyolonsel sınıfına Martin Bochmann’nın öğrencisi olarak giren sanatçı, yüksek devrede Nusret Kayar ile çalışarak 1964 yılında pekiyi derece ile mezun oldu.

Aynı yıl, Fransa’nın ünlü “Pasquier Yaylı Sazlar Üçlüsü”nün Ankara konserleri esnasında Ali Doğan, grubun viyolonselcisi Etienne Pasquier’ye dinletildi ve sanatçının beğenisini kazandı. Böylece Fransız bursu alarak Paris’te Andre Navarra’nın öğrencisi oldu. Ecole Normale de Musique’de de Andre Levy ile viyolonsel ve oda müziği çalışarak “Diplome d’Execution” kazandı. Yurda dönünce Ankara Devlet Konservatuvarı’na öğretmen olarak atanan sanatçı, aynı zamanda solistlik faaliyetlerini de sürdürdü. Başlıca eserleri yurt içi ve yurt dışı konserlerde icra etti. Viyolonsel için bestelenmiş olan Çağdaş Türk Bestecileri’nden Necil Kazım Akses ve Nevit Kodallı’nın eserlerinin ilk seslendirilmelerini yaptı. Bunlardan Nevit Kodallı’nın Konçertosu plağa kaydedilmiştir.

Solistlik faaliyetleriyle beraber oda müziği türüne de önem veren sanatçı, Ankara Dörtlüsü, Yücelen Dörtlüsü ile ve Ankara Oda Orkestrası’nın solo viyolonselcisi olarak yurt içi ve yurt dışı birçok konsere katılmış; ayrıca Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın solist sanatçılığını yapmıştır.

Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda viyolonsel ve oda müziği dersleri vermektedir.