Prof. Ceylan KABAKÇI

Ceylan Kabakcı 1985 yılında Prof. Engin Eralp’in öğrencisi olarak H.Ü.Devlet Konservatuarını bitirdi. Aynı yıl asistan olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve Sanatta Yeterliliğini de Prof. Engin Eralp’in öğrencisi olarak tamamladı. Çeşitli oda orkestrası ve oda müziği guruplarında yer aldı. 1992 yılında Polonya’da 10–15 yaş keman eğitimi çalışmalarına katıldı ve orkestra üyesi olarak konserler verdi. Ayrıca H.Ü.Ankara Devlet Konservatuarı öğretim elemanlarından kurulmuş olan “Camerata Konservatuar”ın başkemancısı olarak Eskişehir, İzmir ve Ankara’da pek çok konserde yer aldı.

2008 yılında Doçent olan Kabakcı, oda müziği konserlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında resitaller verdi. 2008yılında H.Ü.Akademik orkestrası ile Haçaturyan Keman konçertosunu seslendirdi. 2009 yılında Hakan Ali Toker’in İzmir’in Dağları Marşı üzerine yazdığı “solo keman” çeşitlemelerini Ankara Bando Mızıka Okulu Bandosu ile ilk kez seslendirdi. 1994 yılından bu yana kendi sınıfında öğrenciler yetiştiren Kabakcı, halen H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Keman Dalında öğretim üyesi olarak görev almaktadır.