Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Şeref Çayıroğlu

Şeref Çayıroğlu

1965-1966 / 1966-1968 ADK Müdürü

Müzik Eğitimcisi, Yönetici, Kurucu


1912 yılında Beypazarı’nda doğmuştur. Babası Şeyh İbrahim Hakkı Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım’dır. 1917 yılında babası Şeyh İbrahim Hakkı Bey vefat etmiş, ilkokulu Beypazarı’nda okumuş ve ardından 1926 yılında annesi ile Ankara’ya taşınmışlardır.

Lise öğrenimine o zamanki adıyla Taş Mektep olan Ankara Atatürk Lisesinde başlamıştır. O dönemde keman öğretmeni olan Virtüöz Bedri Ruhselman’ dan keman dersleri almıştır. Ailevi sebeplerden yatılı okulda okuma ihtiyacı doğunca öğretmenliği çok sevdiği için Öğretmen Okulu sınavlarına girmiş, sınavı kazanmış ve 1928 yılında Diyarbakır Öğretmen Okulunda okumaya başlamıştır. İlk iki sınıfı burada okuduktan sonra 3. Sınıfı Adana Öğretmen Okulunda devam etmiştir. Kemanının Adana’da ilerlemesine ve müzik hayatının gelişmesine Ruhi Su’nun etkisi büyük olmuştur. 4 sınıfta ise Adana’dan Ankara’ya nakli yapılmış ve henüz o yıl yeni açılan Ankara Gazi Öğretmen Okulu öğrencisi olmuştur. 1932 yılında Gazi Öğretmen Okulundan mezun olarak Vatanın herhangi bir köşesinde öğretmen olmaya hazır duygularla hayata atılmış ve öğretmenliğinin ilk yıllarını İzmit’te geçirmiştir.

1939 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Yüksek Müzik Bölümü’nde başlamış ve 1942 yılında mezun olmuştur.

Uzun yıllar lise ve öğretmen okullarında müzik öğretmeni ve idareci olarak çalışmış, Ankara İlköğretim Müfettişliği sırasında ilkokul öğretmenlerine ikişer yıllık müzik kursları açmış, İlk ve Öğretmen okulları müzik müfredat programlarının hazırlanmasında görev almıştır.

1948 yılında Paris’e gönderilerek “Schola Cantorum” yüksek özel konservatuarı ile Montpellier Milli Konservatuarında Şan pedagojisi derslerini incelemiş olan Çayıroğlu yurda dönüşünde Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Müzik Öğretmenliği görevlerine devam etmiştir. 1952’de ise Bakanlık Müfettişliğine atanmış, başmüfettiş olmuş, 1959’da Amerika’ya gönderilerek birçok eyaletin teftiş ve öğretim sistemleri ile müzik çalışmalarını incelemiştir.

1962’de Rahmetli Halil Dikmen’in rahatsızlığı sırasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne vekalet etmiştir.  Bu görevi sırasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının çeşitli Avrupa ülkelerine yaptığı konser turnelerinin gerçekleşmesine yardım etmek başta Ankara olmak üzere, Ülkemizin çeşitli illerinde Güzel Sanatlar galerileri açmak, İstanbul’da bir devlet konservatuarı açılması yolunda ilk girişim olarak bütçe müzakereleri sırasında TBMM’den o dönemin parasıyla 200 bin liralık ödenek sağlamak gibi verimli ve faydalı çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.

Ankara Devlet Konservatuarı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bir yıla yakın vekalet ettikten sonra 1964 yılında asaleten bu göreve getirilmiş ve 1969 yılına kadar Konservatuar Genel Müdürlüğünü yürütmüş ve emekli olmuştur.

Yaklaşık 38 yıl boyunca Türk Eğitim Sistemine hizmet etmiş ve yetenekli nesillerin yetiştirilmesine önemli katkıları olmuştur. Eşi de kendisi gibi 30 yıl eğitime hizmet eden rahmetli öğretmen Muazzez Çayıroğlu’dur.  52 yıllık evliliklerinde üç çocukları (Tülay Aktulga, Ertuğrul Çayıroğlu ve Hakkı Mutlu Çayıroğlu) torun ve torun çocukları dünyaya gelmiştir. 29 Mayıs 1988 tarihinde geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da hayata veda etmiştir.