Sanatçı Öğr. El. Aysun KORKMAZ

1989 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Zita Zempleni ‘nin flüt sınıfından mezun oldu. KKTC Senfoni Orkestrası’nda ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde çalıştı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Sanatçı Öğretim Elemanı olarak göreve başladı ve aynı sene başladığı yüksek lisans çalışmalarını 1997 ‘de tamamladı.

Yurt içinde Eskişehir, İzmir, Çanakkale, Muğla, Isparta, Kayseri, Gaziantep, yurt dışında İsviçre, Polonya, KKTC gibi birçok yerde oda müziği ve solo olarak konserler verdi. Öğrencileri yurt içinde ve yurtdışında yarışmalara katıldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Sanatçı Öğretim Elemanı olarak görevine devam etmektedir.

E-posta: aysun2986@gmail.com