Sanatçı Öğr. El. Ebru TANGUT


1969 Yılında Ankara’da doğdu. Müzik hayatına 1973 yılında Kemal Eroğlu ve Avusturya’lı Susie Paris’ten piyano dersleri alarak başladı. 1980 -1981 yıllarında Ankara Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü kazanarak, eğitimine Prof. Selçuk Gündemir ve Yrd. Doç. Oya Ünler’le devam etti ve mezun oldu.

1983-1989 yılları arasında, Prof. Muzaffer Arkan yönetimindeki Ankara Çok Sesli Müzik Derneği korolarında, korist ve piyanist olarak yurtiçi ve yurtdışında çeşitli festivaller, uluslararası yarışmalar ve konserlere katıldı. 1996-2001 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarıyla konserler verdi.

1991 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat dalında sanat uygulatıcısı (Bale Piyanistliği) görevine başladı. Devlet sanatçısı Meriç Sümen ile birlikte 1993 yılında bale sanatını tanıtım amaçlı çalıştayda bulundu. 1998 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale bölümü bünyesinde düzenlenen Bale Festivali’nde piyanist olarak görev aldı.

Halen H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı’nda Sanatçı Öğretim Elemanı olarak piyano dersleri ve bale korrepetitörlüğü görevine devam etmektedir.

E-posta: ayseebru@hacettepe.edu.tr