Tanıtım Günleri Programı 20-26 Temmuz 2024
Sanatçı Öğr. El. Elvan ULUÇINAR

1993 yılı Haziran ayında Prof. Ayşe Savaşır’ın piyano, Alain Boeglin’in oda müziği sınıflarından lisans, Prof. Nevit Kodallı’nın kompozisyon sınıfından önlisans mezuniyeti verdi. 1994 – 1997 yılları arasında Victor Pikaizen keman sınıfının piyanistliğini yaptı. 1997 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında İtalyan Hükümetinden aldığı burs ile Milano Verdi Konservatuvarında eğitim gördü. 2000 yılı Haziran ayında Tatiana Pikaizen ve Prof. Ayşe Savaşır’ın danışmanlığını yaptığı Sanatta Yeterlilik Mezuniyetini verdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, A.K.M., Alman Kültür Merkezi, İngiliz- Fransız- Amerikan Kültür Dernekleri, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul İtalyan Kültür Derneği, Trakya Üniversitesi, İzmir Sanat gibi önemli sanat merkezlerinde konserler verdi. İhtiyaç oldukça CSO'nun konserlerine takviye olarak katılmakta olan sanatçı, halen Sanatçı Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır.

E-posta: elvan.alpagut@hacettepe.edu.tr