Sanatçı Öğr. El. Simay CİVELEK

1983 yılında Piyano Bölümünden Ayşe SAVAŞIR’ın öğrencisi olarak mezun oldu. Oda Müziğini Ulvi YÜCELEN ile okudu. Aynı sene Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında göreve başladı. Birçok resital, oda müziği konserleri verdi. Yarışmalar ve Masterclass’larda eşlik yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı’nda eşlik hocalığı yapmaktadır.

E-posta: simay.civelek@hacettepe.edu.tr