Seminer: MÜZİK FİZİĞİ


Doç. Dr. Burak Bilki (Beykent Üniversitesi - Matematik Bölümü) 
22 Aralık 2023, Cuma, saat: 14:00
Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Kat:2, Geleneksel Türk Müzikleri ve Koro Salonu

Seminerde, müziğin, temel fizikle doğrudan bağlantısını oluşturan dalga mekaniği detaylı olarak sunulacaktır. Müzikal sesin oluşumu, ilerlemesi ve algılanmasıyla ilgili temel konular; enine ve boyuna dalgaların oluşumu, ilerlemesi, yansıması ve girişimi ile ilgili anlatımların yanı sıra laboratuvar ekipmanları kullanılarak görsel gösterimlerle sunulacaktır. Müzik enstrümanlarında oluşan durağan dalgalar ve bu dalgaların fiziksel özellikleri ile enstrümanda oluşan sesin frekansları arasındaki bağlantı fizik prensipleri ile incelenecektir. Harmonik analizin temellerini oluşturan bu inceleme sonrasında akort sistemleri kısaca tartışılacaktır. Son olarak, sesin çeşitli ortamlarda iletimi ve bu iletimi etkileyen faktörlerin fiziksel temelleri tartışılacaktır.