Tasavvuf Konuşmaları-Sufism Talks

Değerli Hocalarım, Kıymetli Dostlarım; 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 17:00'de Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Tasavvuf, Tarih ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi tarafından "Tasavvuf Konuşmaları-Sufism Talks" başlığı altında düzenlenmekte olan toplantılara, Sevgili İsmail Hakkı Demircioğlu, Murat İçlinalça ve Sabri Ejder Öziç ile beraber "Bektaşi Hafızasında Garp Ocağı Aşıkları" başlıklı konuşma ve dinleti ile konuk olmanın şerefine nail olacağız. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'de Nafi Baba Binası 103 adresinde yüz yüze olarak gerçekleşecek etkinliğe aynı mekanda yüz yüze katılım mümkün olabileceği gibi, bit.ly/NafiBaba adresinden çevrimiçi olarak da katılım mümkün olabilecektir. Kıymetli katılımlarınızdan şeref duyarız.

Saygıyla, Cenk.