"TÜRK MÜZİĞİ" ADLI ESER YAYIMLANDI...

"TÜRK MÜZİĞİ" ADLI ESER YAYIMLANDI...
Yeni yılla beraber "Türk Müziği" başlıklı, Prof. Dr. Cenk Güray'ın baş editörlüğünde, Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Prof. Dr. Mehmet Gönül, Dr. Öğr. Üyesi Nevin Şahin, Doç. Dr. İsmet Karadeniz ve Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çaylı'nın editörlüklerinde gerçekleştirilen altı ciltlik kapsamlı eser "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü" tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen basılarak, yayın sürecine aktarılmıştır. 

Eser, her bir cildi, "Türk Müziği'ni" tarih, teori (makamlar, usuller, form ve türler), çalgılar, eğitim ve müzikoloji-müzik araştırmacılığı yönleriyle   işleyen, alanlarının uzmanı yazarların kalemlerinden çıkan bölümlerden oluşan, kapsamlı ve alanında öncü bir konumu haizdir.

Eser yeni yıl itibarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kanallarından ilgililerin ulaşımına arz edilecektir.

Bu çalışmanın ülkemiz kültürünün hakkı olan nice güzel çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olmasını temenni ederiz,