Bando Şefliği Sanat Dalı

Cumhuriyet döneminde bando şeflerinin yetiştirildiği ilk örgün eğitim kurumu Musiki Muallim Mektebi'dir. 1455 sayılı yasanın 1059 nolu talimatnamesi gereğince 1929'dan itibaren Milli Savunma Bakanlığı adına Musiki Muallim Mektebi'nde bando şefi yetiştirilmeye başlamıştır. Kurucuları arasında Osman Zeki Üngör, Veli Kanık ve İhsan Servet Künçer vd. yer almışlardır.4 Temmuz 1934 tarih ve 2743 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu ve 24 Mayıs 1940 tarih ve 4517 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Devlet Konservatuvarı Kanunu gereğince aynı çerçevede bando subayı yetiştirilmeye devam edilmiştir. 6 Mayıs 1936'da bakır çalgılar, kamışlı çalgılar, vurmalı çalgılar ve piyano branşlarında, beş yıllık temel eğitimden sonra lise denkliğindeki yedi yıllık öğretim süresi öngörülen bando subayları, şeflik eğitimi almamışlardır.Milli Savunma Bakanlığı ile Ankara Devlet Konservatuvarı arasında hazırlanan protokolle (sonradan 20 Ağustos 1965 tarih ve 12080 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre) ilk defa Konservatuvar Bando şefliği Bölümü'ne öğrenci alınmaya başlamıştır. 1965 tarihinde yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükümlerine göre, daha önceki dönemlerde Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Piyano bölümlerinde, beş yıllık temel eğitimden sonra yedi yıl olarak uygulanan bando şefliği eğitimi, bu defa Bando Şefliği Bölümü'nde üç yıl orta (lise), iki yıl yüksek devre olmak üzere toplam beş yıl olarak belirlenmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Bando Şefliği Bölümü'ne 1963 yılından itibaren sınavla öğrenci alınmıştır.1975 yılında Genelkurmay Başkanlığı, Kültür Bakanlığı ve Ankara Devlet Konservatuvarı yetkilileri ile hazırlanan protokol gereğince ve daha önceki yönetmelik hükümlerine göre 1975-1976 Öğretim yılında Askeri Mızıka Hazırlama ve Sınıf Okulu öğrencilerinden hazırlama (Lise) kısmını bitirenlerden sınavla öğrenci alınmıştır. Devlet Konservatuvarı yönetmeliğinin 5. ve 18. maddeleri, 20 Haziran 1979 tarih ve 16672 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle Konservatuvar Bando Yönetimi Dalı'nın orta devre sınıfları (Lise dönemi) kaldırılmış ve yüksek devre dört yıla çıkarılmıştır. 1982'de çıkarılan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 Sayılı Kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber Ankara Devlet Konservatuvarı, üniversiteler kapsamına (Hacettepe Üniversitesi kapsamına) alınmıştır. Bu dönemde Prof.Hikmet ŞİMŞEK, Prof.Sabahattin KALENDER, Prof. Muammer SUN, Prof. Muzaffer ARKAN, Prof. İstemihan TAVİLOĞLU ve Doç. Özkan DİZMEN, Yard. Doç. Turgay ERDENER gibi değerli hocalar Bando Şefliği Sanat Dalı Programında ders vermişlerdir. Bando şefliği eğitimi, günümüzde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'nda Bando Şefliği Sanat Dalı Başkanı Doğan ÇAKAR'ın Yönetiminde Türk Silahlı Kuvvetleri ( Kara, Deniz, Hava ve Jandarma ) bandolarına şef yetiştiren tek örgün eğitim kurumu olmanın onuru ve sorumluluğu ile nitelikli, seçkin öğretim üye ve elemanları ile aralıksız sürdürülmektedir.

Prof. Metin MUNZUR (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Doğan ÇAKAR (Bando Şefliği Sanat Dalı Başkanı )

Sekreter:

İletişim

Telefon: 0 (312) 212 62 10 / 1209
Faks: 0 (312) 215 84 66
E-mail:adk@hacettepe.edu.tr

 

İlgili Yönergeler


İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

Yüksek Lisans ve Doktora


Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

 

Öğretim Kadrosu


San. Öğr. El. Doğan ÇAKAR (Bando Şefliği Sanat Dalı Başkanı)


Öğr. El. Dr. İlker Deniz BAŞUĞUR


Öğr. El. Nejat BAŞEĞMEZLER


Öğr. El. Abdurrahman Said KUTLU