Kompozisyon Sanat Dalı

Ankara Devlet Konservatuvarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün “ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartma” hedefleri doğrultusunda ve 1933 yılındaki talimatı sonrasında, 25 Haziran 1934 tarih ve 2541 sayılı “Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu” ile kuruldu. 6 Nisan 1935'de Türkiye'ye davet üzerine gelen Paul Hindemith'in “Türk Musiki Hayatını Kurtarmak İçin Teklifler” başlıklı kapsamlı raporu doğrultusunda, konservatuvara dönüştürülmesi öngörülen Musiki Muallim Mektebi'nde 6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonucu eğitime başladı. İlk kompozisyon hocaları arasında Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun yer alır.

1934-1971 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, 1971-1982 arasında ise Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim/öğretimine devam eden Ankara Devlet Konservatuvarı, aynı yıl çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yükseköğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır.

Prof. Dr. Metin MUNZUR (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı)

Prof. Dr. H.Levent KUTERDEM (Kompozisyon Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter

İletişim

Telefon: 0 (312) 212 62 10 / 1209
Faks: 0 (312) 215 84 66
E-mail:adk@hacettepe.edu.tr

 

İlgili Yönergeler


İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

 

Yüksek Lisans ve Doktora


Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi


Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

 

Öğretim Kadrosu


Prof. Metin MUNZUR (Anasanat Dalı Başkanı)


Prof. Dr. Halil Levent KUTERDEM (Sanat Dalı Başkanı)


Prof. Dr. Hatıra AHMEDLİ CAFER


Prof. Dr. Onur ÖZMEN


Prof. Rengim GÖKMEN (Orkestra Şefi)


Prof. Burak TÜZÜN (Orkestra Şefi)


Prof. Bodgan Marek DREWNOWSKI


Öğr. Gör. Dr. Atilla Çağdaş DEĞER


Öğr. Gör. Argun DEFNE


Öğr. Gör. Ercüment Burak ERDOĞAN


Öğr. Gör. Hediye Çiğdem AYTEPE


Ulus. Öğr. Gör. Can Aksel AKIN


Öğr. Gör. Orhan Veli ÖZBAYRAK


Arş. Gör. Mehmet Korhan ILGAR


Arş. Gör. Mustafa Burak Soykan


San. Öğr. El. Kamer GÜNGÖR (Nota Yazım Birimi)


San. Öğr. El. Ayhan VARA (Nota Yazım Birimi)


 

Misafir Öğretim Elemanları


Öğr. El. Sıdıka ÖZDİL


Uzm. Hüseyin YILMAZ
(HSO Koordinatör Yrd. ve Arşiv Sorumlusu)

 

Medya


Marek Drewnowski plays D. Scarlatti