Piyano Sanat Dalı

1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Piyano Anasanat Dalı, kurucu öğretmenleri arasında Ulvi Cemal Erkin, Ferhunde Erkin, Fuat Turkay ve Mithat Fenmen gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk piyanistleri yetiştirmiştir. Piyano Anasanat Dalı adı altında kurulan Arp Sanat Dalı ise yurt dışından gelen eğitmenlerinin arasında R. Moisol, M. Grossi, Schi ner, S. Tobias, G. Parenti gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk arpistler yetiştirmiştir. Her iki bölüm de 1982 Yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine dâhil olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı Lisansüstü programının amacı, öğrencilerin Piyano ve Arp alanında lisans eğitimi süresinde edinmiş olduğu, gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri geliştirmelerini sağlayarak, uluslararası düzeyde icracı ve eğitici sanatçılar yetiştirmektir. Piyano/Arp Yüksek Lisans programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili sanat dalı lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla bu sanat dalına kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, ilgili sanat dalı tarafından hazırlanmış bir müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar. Yüksek Lisans eğitiminin süresi 2-3 yıldır. Yüksek Lisans derecesi alan bir öğrenci Sanatta Yeterlik eğitimine devam edebilir. Sanatta Yeterlik programının amacı ise öğrencilerin Piyano ve Arp alanında yüksek lisans eğitimi süresinde edinmiş olduğu, gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri geliştirmelerini sağlayarak, uluslararası düzeyde icracı ve eğitici sanatçılar yetiştirmektir. Piyano/Arp Sanatta Yeterlik programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili sanat dalı Yüksek Lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, Piyano Anasanat Dalı Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanmış bir müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar. Sanatta Yeterlik eğitiminin süresi 4-6 yıldır.

Prof. Hande DALKILIÇ (Piyano Anasanat ve Piyano Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter Nermin Vurgeç nvurgec@hacettepe.edu.tr


 

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.


 

Öğretim Kadrosu


Meslek Dersi Öğretim Elemanları

Prof. Hande DALKILIÇ (Anasanat Dalı Başkanı)


Prof. Demet AKKILIÇ


Prof. A. Binnur EKBER


Dr. Öğr. Üyesi  A. Oya ÜNLER BAYKA


Dr. Öğr. Üyesi Aylin UYSAL MERGEN


Sanatçı Öğr. El. Sanem BERKALP


Emekli Öğr. Üyesi Prof. Semra KARTAL


Emekli Öğr. Üyesi Prof. Güherdal ÇAKIRSOY


Emekli Dr. Öğr. Üyesi Menekşe AKAR


Emekli Dr. Öğr. Üyesi Diler ARGAT

Yardımcı Meslek / Korrepetisyon Kadrosu

Emekli Dr. Öğr. Yasemin MARLALI


Emekli Dr. Öğr. Vuslat KOYUNCU


Öğr. Gör. Melis SOYARSLAN ATAÇ


Arş. Gör. Elif AKAR KOSMAN